Έχεις επιχειρηματικό μυαλό; Μάθε πώς θα χρηματοδοτήσεις τις ιδέες σου!

Έχεις επιχειρηματικό μυαλό; Μάθε πώς θα χρηματοδοτήσεις τις ιδέες σου!

100 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία θα διατεθούν σε νέους επιχειρηματίες από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, μέσω του νέου πολυετούς αναπτυξιακού πλαισίου Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με την ονομασία RESTART 2016-2020.

Τα προγράμματα παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και είχε σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δομή, τις βασικές αρχές και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς συμμετοχής καθώς και τη χρήση της νέας Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «IRIS» του ΙΠΕ.

O Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνος Πετρίδης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση συμμερίζεται το όραμα των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και το στόχο της ανάδειξης του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε έναν από τους βασικούς συντελεστές στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Ο κ. Πετρίδης, σημείωσε ότι «στόχος είναι η δημιουργία εκείνου του ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής και οικοσυστήματος, που θα οδηγήσουν και στην πιο αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων, στην προώθηση των επενδύσεων στη έρευνα και την καινοτομία αλλά και την αξιοποίηση του εγχωρίου ερευνητικού δυναμικού στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΠΕ, Γιώργος Γεωργίου, σημείωσε ότι «μέσω των RESTART 2016-2020 αναμένεται να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Κύπρου και η διασύνδεσή του με την παραγωγική βάση της οικονομίας στους τομείς, που η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, με αναμενόμενα συνεπακόλουθα την πιο ενεργή συμμετοχή των φορέων του ιδιωτικού τομέα και την αύξηση των νέων θέσεων εργασίας».

Ένα σημαντικό μέρος των προγραμμάτων επικεντρώνεται στους τομείς της ενέργειας, τουρισμού, κατασκευών, μεταφορών – ναυτιλίας, υγείας, γεωργίας, τροφίμων, περιβάλλοντος, πληροφορικής και επικοινωνιών και τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Κατά την παρουσίαση της φιλοσοφίας και των βασικών αρχών σχεδιασμού των προγραμμάτων RESTART 2016-2020, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ, Δρ. Βασίλης Τσάκαλος, ανέφερε ότι «το ΙΠΕ έχει εισαγάγει ουσιαστικές δομικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς και διαδικασίες συμμετοχής και τα υποστηρικτικά εργαλεία εφαρμογής, καθιστώντας τη συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας πιο σύγχρονη και ουσιαστική. Ο στόχος είναι η εντονότερη εστίαση στο αντικείμενο και το αποτέλεσμα των χρηματοδοτούμενων έργων», κατέληξε ο Δρ. Τσάκαλος.

Για πρώτη φορά η συμμετοχή των ενδιαφερομένων θα γίνεται μέσω της νέας Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ, ”IRIS”. Στην ηλεκτρονική πύλη IRIS λειτουργεί Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης (Help desk) και παρέχονται χρήσιμα έγγραφα και οδηγοί.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης οι πρώτες έξι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων των Προγραμμάτων: «Ολοκληρωμένα Έργα», «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», «Διδάκτωρ», «Συμπληρωματική Χορηγία», «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020» και «Ορίζοντας 2020 Δεύτερη Ευκαιρία».


Μέσα στους επόμενους μήνες, αναμένεται η ανακοίνωση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων άλλων δώδεκα Προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΙΠΕ www.research.org.cy και την Πύλη IRIS https://iris.research.org.cy.