Υπερκαλύφθηκε η έκδοση 6ετών ομολόγων, έγιναν αποδεκτές προσφορές μόλις €364.000

Υπερκαλύφθηκε η έκδοση 6ετών ομολόγων, έγιναν αποδεκτές προσφορές μόλις €364.000

Πέρα της ενάμισης φοράς υπερκαλύφθηκε η έκδοση εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 11ης Σειράς (Νοέμβριος 2016), συνολικής αξίας 5.000.000 ευρώ, με το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει αποδεκτές 8 προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας μόλις €364.000.

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) του ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 6 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12.00, τερματίστηκε η λήψη αιτήσεων για την έκδοση, σημειώνοντας ότι λήφθηκαν 11 αιτήσεις για συνολικό ποσό €7.864.000, εκ των οποίων οι 3 αιτήσεις υποβλήθηκαν από αλλοδαπούς.

Από το συνολικό ποσό των €7.864.000, τα €7.500.000 αφορούσαν τις αιτήσεις ξένων επενδυτών. Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €4.000 μέχρι €2.500.000.

Το ΓΔΔΧ αναφέρει ότι έγιναν αποδεκτές 8 προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €364.000, ενώ οι υπόλοιπες 3 προσφορές συνολικής ονομαστικήbς αξίας €7.500.000 έχουν απορριφθεί.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 12η Σειρά 2016 Λήξης 2022, με ανώτατο όριο συνολικής έκδοσης μέχρι €2.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Δεκεμβρίου 2016 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 1η μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2016.