Ανοίγει ορίζοντες η κατοχύρωση χαλλουμιού

Ανοίγει ορίζοντες η κατοχύρωση χαλλουμιού

Το χαλλούμι αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά προϊόν σε αξία εξαγωγών της Κύπρου.

Το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι εξαγωγές χαλλουμιού ανήλθαν σε €71,4 εκατ. και αποτελούν το 16,4% των εξαγωγών της Κύπρου, συνεχίζοντας μια ανοδική πορεία που διαγράφεται την τελευταία 15ετία. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο τα έσοδα ήταν €59,2 εκατ., καταγράφοντας μια αύξηση 20% .

Σε ό,τι αφορά στην κατοχύρωση του χαλλουμιού, έχει ολοκληρωθεί από μέρους μας η διαδικασία που προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς και αναμένεται το τελικό πόρισμα για εγγραφή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2016 έληξε και η περίοδος διαβούλευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους ενιστάμενους και τον Ιούλιο που μας πέρασε υποβλήθηκε η έκθεση του υπουργείου Γεωργίας προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Στο παρόν στάδιο η ΕΕ μελετά την έκθεση μας και, το θετικό ευελπιστώ πόρισμα για εγγραφή του χαλλουμιού ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, αναμένεται εντός του έτους.

Πηγή: Εφημερίδα Φιλελεύθερος