Ο Συνεργατισμός δεν έχει αυτή τη στιγμή κεφαλαιακές ανάγκες, δήλωσε στη Βουλή το Υπ. Οικονομικών

Ο Συνεργατισμός δεν έχει αυτή τη στιγμή κεφαλαιακές ανάγκες, δήλωσε στη Βουλή το Υπ. Οικονομικών

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) δεν έχει με βάση τα σημερινά δεδομένα κεφαλαιακές ανάγκες και αν θα προκύψουν θα είναι από ενδεχόμενες επιδράσεις λόγω Brexit, δήλωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Διονύσιος Διονυσίου, Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης για το Συνεργατισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Οπως είπε ο κ. Διονυσίου, σε περίπτωση που προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες η ΣΚΤ θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2017, σε διαφορετική περίπτωση, η επόμενη ημερομηνία ορόσημο είναι η 30η Σεπτεμβρίου του 2018.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είναι υποχρέωση της ΣΚΤ, στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί, να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και να είναι έτοιμη για εισαγωγή στο ΧΑΚ μέχρι το τέλος του έτους.

Ο κ. Διονυσίου παρουσίασε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών την έκθεση πεπραγμένων της μονάδας διαχείρισης του κράτους στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων.

Είπε ότι εάν δεν ληφθούν οι εγκρίσεις για εισαγωγή της ΣΚΤ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) μέχρι τις 31/12/2016 , το επόμενο μέτρο είναι η νομική συγχώνευση των 18 Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε μια οντότητα.

Ο κ. Διονυσίου είπε ότι οι διαδικασίες προς την κατεύθυνση ένταξης της ΣΚΤ στο ΧΑΚ έχουν ήδη αρχίσει, καθώς ο Συνεργατισμός υπέβαλε σήμερα το πρώτο ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, βάσει των σημερινών δεδομένων.

Αναφερόμενος στο νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Συνεργατική Κεντρικής Τράπεζας, ανέφερε ότι ο πιο σημαντικός όρος είναι η σταδιακή μείωση του ποσοστού συμμετοχής του κράτους στο κεφάλαιο της ΣΚΤ.

Ο κ. Διονυσίου είπε ότι στη βάση του καταλόγου δεσμεύσεων της, η ΣΚΤ, θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, τουλάχιστον κατά 25% του εγκεκριμένου μετοχικού της κεφαλαίου, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κεφαλαιακές ανάγκες.

Από αυτό το ποσοστό, το ένα τέταρτο θα διατεθεί στο κοινό με δημόσια πρόταση και τα τρία τέταρτα θα διατεθούν προς επενδυτές.

Σύμφωνα με τον κ. Διονυσίου, μετά την 1/1/2019, θα συνεχίσει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κάθε εννέα μήνες, ώστε σταδιακά να μειωθεί η συμμετοχή του κράτους στην ΣΚΤ σε ποσοστό 25% το μέγιστο.

Ο κ. Διονυσίου αναφέρθηκε σε παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ανάγκη νέων κεφαλαίων στο Συνεργατισμό και σημείωσε τις επιπτώσεις από διεθνείς εξελίξεις όπως το Brexit και τα δεδομένα με τις ιταλικές τράπεζες και τη Deutsche Bank.

Αναφερόμενος στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο Συνεργατισμό, ο κ. Διονυσίου είπε ότι το ύψος των αναδιαρθρώσεων ανέρχεται στα €2 δισ. καθώς έχουν αναδιαρθρωθεί περίπου 17,2 χιλιάδες λογαριασμοί.

Πρόσθεσε ότι άλλη μια μεγάλη πρόκληση για τον Συνεργατισμό, είναι η παραχώρηση δανείων στην πραγματική οικονομία, ενώ στους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Συνεργατισμός, είναι και αυτοί που θα προκύψουν από μη υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και από τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν αλλά και εξωτερικά γεγονότα και οι επιπτώσεις αυτών.

Ο κ. Διονυσίου είπε ότι η ΣΚΤ είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κυπριακή οικονομία καθώς δεν έχει δάνεια εκτός Κύπρου και το 99% των καταθέσεών της είναι από κατοίκους εντός Κύπρου, συνεπάγεται, λοιπόν, ότι βελτίωση της οικονομίας θα σημαίνει και βελτίωση των δεικτών της ΣΚΤ.

Απαντώντας σε επικρίσεις που δέχεται κατά καιρούς η ΣΚΤ, κυρίως μέσω του Τύπου, για θέματα προσλήψεων και μισθοδοσίας, ο κ. Διονυσίου είπε ότι έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια στις μισθοδοσίες, ώστε να μην υπάρχουν μισθοί που να ξεπερνούν το 80% του μισθού ενός Γενικού Διευθυντή Υπουργείου.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η μόνη περίπτωση στην οποία έγινε παρέκκλιση ήταν για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΣΚΤ όπου εκεί ο μισθός καθορίστηκε στις 200 χιλιάδες ετησίως.

Ο κ. Διονυσίου είπε ότι για τη συγκεκριμένη θέση υπήρξε κατάλογος οκτώ ατόμων. οι οποίοι εργάζονταν σε άλλες τράπεζες και θα μπορούσαν να καλύψουν τη θέση μετά από έξι μήνες και ο χαμηλότερος μισθός που μπορούσαν να αποδεχθούν ήταν δυόμισι φορές μεγαλύτερος από όσα προσφέρονταν.

Ανέφερε, επίσης, ότι όλες οι κενές θέσεις προσφέρονται πρώτα προς τους υφιστάμενους υπαλλήλους του Συνεργατισμού και μόνο σε περίπτωση που δεν καλύπτονται εσωτερικά, εφαρμόζεται διαδικασία εξωτερικής πρόσληψης την οποία διαχειρίζεται ανεξάρτητος οίκος για να λάβει τις αιτήσεις και να κάνει μια πρώτη διαλογή.

Καταλήγοντας ο κ. Διονυσίου, είπε ότι η ΣΚΤ εμπλέκεται κατόπιν στη διαδικασία, ενώ, από τον Απρίλιο του 2015, για τη δημιουργία οποιασδήποτε νέας θέσης, χρειάζεται η έγκριση της μονάδας διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, αποφάσισαν να συζητήσουν σε μια χωριστή συνεδρίαση, το θέμα της συμμετοχής του κράτους στην ΣΚΤ και συγκεκριμένα, την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για απαγόρευση της διάθεσης μέρους ή του συνόλου της συμμετοχής του κράτους στη ΣΚΤ, μέχρι και το τέλος του 2018, στην παρουσία όλων των εμπλεκομένων και εκπροσώπων του Συνεργατισμού, ώστε να τεθούν ερωτήματα και να υπάρξει συζήτηση.