Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα μαμούθ σε κυπριακές τράπεζες

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα μαμούθ σε κυπριακές τράπεζες

Διοικητικές κυρώσεις της τάξης των €8,4 εκ. επέβαλε την τελευταία τριετία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για υποθέσεις που αφορούν την κατάρρευση του τραπεζικού τομέα.

Η χρονιά που επιβλήθηκαν τα περισσότερα πρόστιμα ήταν το 2014 με €7,6 εκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως για αρκετά από αυτά τα πρόστιμα δεν καταβλήθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας καθώς ασκήθηκαν εφέσεις στο Δικαστήριο.

Τα πρόστιμα αφορούν πρώην διευθυντικά στελέχη της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου καθώς και τις ίδιες τις τράπεζες ως νομικές οντότητες.