Fitch για οικονομία: Αναβάθμιση σε ΒB- για την Κύπρο με θετικό ορίζοντα

Fitch για οικονομία: Αναβάθμιση σε ΒB- για την Κύπρο με θετικό ορίζοντα

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της κυπριακής οικονομίας κατά μία μονάδα από BB- σε Β+ με θετική μακροπρόθεσμη προοπτική.

Ο οίκος αναβάθμισε επίσης τις αξιολογήσεις για τα εγχώρια ομόλογα στο BB- από B+. Η διαβάθμιση για τη χώρα (country ceiling) αναβαθμίστηκε σε BBB- από BB+ ενώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο και εγχώριο νόμισμα επιβεβαιώθηκε στο Β.

Με βάση μια σειρά από εκτιμήσεις που κάνει, μεταξύ άλλων, για πρωτογενές πλεόνασμα κατά μέσο όρο στο 2% του ΑΕΠ και πληθωρισμό γύρω στο 1,2% ο οίκος εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος, το οποίο πρέπει να έφτασε στην κορύφωσή του ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 109% το 2015, θα υποχωρήσει με αργούς ρυθμούς στο 90% μέχρι το 2025. Ο Fitch, προβλέπει ότι το χρέος θα μειωθεί για να φτάσει οριακά πάνω από το 100% του ΑΕΠ ως το 2018.

Επιχειρήσεις που θα μειώσουν σε μεγάλο βαθμό το χρέος όπως μελλοντικές ιδιωτικοποιήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην ανάλυση του οίκου, αναφέρεται. Οι προβλέψεις μας, προστίθεται, δεν περιλαμβάνουν επίσης τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη ενδεχόμενων μελλοντικών ευρημάτων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, τα οφέλη από τα οποία θα καρπωθούν αρκετά χρόνια αργότερα.

Η Κύπρος, αναφέρει ο οίκος, «συνεχίζει να πραγματοποιεί ισχυρή πρόοδο στην αναπροσαρμογή της μετά την τραπεζική κρίση του 2013». Η έξοδος της χώρας από το πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ τον Μάρτιο, έλαβε χώρα στο πλαίσια μιας καλύτερης απόδοσης των δημοσιονομικών και οικονομικών στόχων που είχε θέσει το πρόγραμμα, την επιτυχία της άρσης των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων και τα βήματα που έγιναν για αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα».

Η οικονομική ανάκαμψη, η οποία διανύει τώρα στο δεύτερό της χρόνο, υποστηρίζει την εργασία, την αναπροσαρμογή της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, και τα δημόσια οικονομικά, προστίθεται.

Ο Fitch προβλέπει ανάπτυξη του στο 2.9% του ΑΕΠ το 2016 (από 1,9% που είχε προβλέψει πέρσι). Σημειώνεται ότι η ανεργία καταγράφηκε στο 12,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2016 από 14,9% το 2015.

Για το 2017 – 2018 ο οίκος προβλέπει ανάπτυξη της τάξης του 2,5% προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη θα επωφεληθεί από μια αναμενόμενη αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι κίνδυνοι στην προοπτική απορρέουν από την απομόχλευση του τραπεζικού τομέα και ένα αδύναμο εξωτερικό περιβάλλον, εκτιμά.

Για τον τραπεζικό τομέα, αναφέρει ότι «σταδιακά ισχυροποιείται» γεγονός που είναι εμφανές από την αύξηση των καταθέσεων και τη σταθερή κεφαλαιοποίηση.

Για τον τομέα των ακινήτων, σημειώνει, ότι παραμένει χωρίς ρευστότητα αλλά ότι οι τιμές σταθεροποιούνται σε περίπου το 30% κάτω από τα ψηλά επίπεδα του 2008.

Η πιο ενισχυμένη εποπτεία, διαχείριση και κανονισμοί βοηθούν στην αργή μείωση του εξαιρετικά μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο 48% του συνόλου των δανείων. Το νέο πλαίσιο εκποιήσεων βρίσκεται στα αρχικά στάδια εφαρμογής του, αναφέρει ο οίκος.

Ένα ισχυρό προηγούμενο σε σχέση με την διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής παρέχει εμπιστοσύνη ότι οι αρχές θα παραμείνουν δεσμευμένες στην μείωση του κυβερνητικού χρέους σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους.

Ο οίκος κρίνει ότι οι επιπτώσεις του Brexit στην Κύπρο, η οποία έχει άμεση έκθεση στο ΗΒ μέσω του τουρισμού (39% των αφίξεων), θα μετριαστεί από θετικές εξελίξεις στον τομέα, περιλαμβανομένης της επέκτασης και σε άλλες αγορές καθώς και της επέκτασης της τουριστικής σεζόν. Οι κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει για το 2017 δεν υποδηλούν ότι υπάρχει επιβράδυνση της τουριστικής δραστηριότητας.