Δωρεάν εισιτήριο σε μαθητές μέλη οικογενειών δικαιούχων ΕΕΕ- Μελέτη για επαναφορά Επιδόματος Μάνας

Δωρεάν εισιτήριο σε μαθητές μέλη οικογενειών δικαιούχων ΕΕΕ- Μελέτη για επαναφορά Επιδόματος Μάνας

Τη συμπερίληψη των μαθητών, οι οποίοι είναι μέλη οικογενειακών μονάδων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται δωρεάν εισιτήριο για τις μετακινήσεις τους από και προς το σχολείο, με τις υπηρεσίες εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών, ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφάσισε επίσης τη διεξαγωγή μελέτης για τη σταδιακή επαναφορά του Επιδόματος Μάνας, μετά από κοινωνικό διάλογο με τους επηρεαζόμενους κοινωνικούς εταίρους.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη σταδιακή επαναφορά του Επιδόματος Μάνας θα καθοριστούν ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του κράτους, αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις των επηρεαζόμενων και νοουμένου ότι τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν και εισοδηματικά κριτήρια.