Πράσινο φως στην πρόταση «Melco - Hard Rock Resorts Cyprus» για το καζίνο στην Κύπρο

Πράσινο φως στην πρόταση «Melco - Hard Rock Resorts Cyprus» για το καζίνο στην Κύπρο

Ολοκληρώθηκε σήμερα, από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή, η αξιολόγηση της αίτησης του συμμετέχοντα στη διαδικασία αδειοδότησης του ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρου στην Κυπριακή Δημοκρατία και αποφασίστηκε ότι η υποβληθείσα πρόταση της κοινοπραξίας «Melco - Hard Rock Resorts Cyprus» πληροί τις απαιτήσεις.

Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε ότι η υποβληθείσα πρόταση της κοινοπραξίας «Melco - Hard Rock Resorts Cyprus», η οποία αποτελείται από τις Melco International Development Ltd, Seminole HR Holdings LLC (Hard Rock) και CNS Group (the Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited), πληροί τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η κοινοπραξία έχει προσκληθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή να υποβάλει τη σχετική αίτηση για αδειοδότηση, βάσει της οποίας θα διενεργηθεί ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας, όπως προβλέπεται από τα έγγραφα της πρόσκλησης και τη Νομοθεσία. Υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προαναφερθέντος ελέγχου, θα εκδοθεί η σχετική άδεια.