20% έκπτωση κάνει η ΑΗΚ- Δείτε εάν την δικαιούστε

20% έκπτωση κάνει η ΑΗΚ- Δείτε εάν την δικαιούστε

Ύστερα από Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, από την 1η Δεκεμβρίου 2016 δυο νέες κατηγορίες πελατών της ΑΗΚ εντάσσονται στην ειδική διατίμηση 08. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επωφεληθούν έκπτωση, περίπου 20% στον λογαριασμό ηλεκτρισμού.

Οι νέοι δικαιούχοι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ είναι οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς, οι οποίοι λαμβάνουν Επίδομα Διακίνησης και τα άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκα σκλήρυνση) και είναι εγγεγραμμένα Μέλη στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Η εφαρμογή των νέων κριτηρίων ένταξης στη διατίμηση αυτή, θα αρχίσει με τα τιμολόγια που θα εκδίδονται από την 1 Δεκεμβρίου 2016, εφόσον υποβληθεί από τον πελάτη το σχετικό έντυπο αίτησης.

Μέχρι σήμερα, οι δικαιούχοι της διατίμησης αυτής ήταν:
πολύτεκνες ή πενταμελείς οικογένειες με 3 εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια
λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος
δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας
λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα και
λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα.
Η οικιακή διατίμηση με κώδικα 08 ισχύει για κάθε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην ειδική αυτή διατίμηση, μπορούν να πάρουν πληροφορίες για τα κριτήρια ένταξης τους, καθώς και τη σχετική αίτηση, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ ή από την ιστοσελίδα της στη διεύθυνση www.eac.com.cy.

Η υποβολή αίτησης πρέπει να γίνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ.