Στο όριο της φτώχειας 1 στους 4 Κύπριους - Το 60,4% δηλώνει ότι μόλις και μετά βίας τα βγάζει πέρα

Στο όριο της φτώχειας 1 στους 4 Κύπριους - Το 60,4% δηλώνει ότι μόλις και μετά βίας τα βγάζει πέρα

Τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζει το 27,4% των Κυπρίων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το ποσοστό των ανθρώπων που δηλώνουν ότι «μόλις και μετά βίας τα βγάζουν πέρα», που φθάνει για την Κύπρο το 60,4%.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και αφορά στην ανάλυση δεδομένων, που καταγράφηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ την τελευταία πενταετία,τα οποία δημοσιεύει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το 15,3% του πληθυσμού της Κύπρου ζει με σοβαρές στερήσεις και το 36,5% του πληθυσμού στερείται σημαντικών αγαθών.

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το 3,3% των Κυπρίων αντιμετωπίζει 40% κίνδυνο φτώχειας, το 14,4% έχει πιθανότητες 60% να φθάσει στα όρια της φτώχειας και το 24,2% αντιμετωπίζει 70% πιθανότητες να φθάσει τα όρια της φτώχειας.

Ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά και ΑμεΑ

Μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας στην Κύπρο, όπως και σε ολόκληρη την ΕΕ, αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες, αν και όπως διαπιστώνεται, οι γυναίκες που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο φτώχειας από ό,τι οι άνδρες άνεργοι.

Η έρευνα αποκαλύπτει ακόμα ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά κινδύνου στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και τα χαμηλότερα στην Τσεχία, ενώ η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο με αυξητική τάση.

Μονογονιοί, ανάπηροι και γυναίκες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου», κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζει στην Κύπρο το 58% των μονογονεϊκών οικογενειών και το 20% περίπου των νοικοκυριών με δύο συντρόφους.

Για άτομα 18 ετών και άνω, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι κίνδυνο για φτώχεια αντιμετωπίζει το 12,6% των Κυπρίων, το 29,8% των πολιτών τρίτων χωρών και το 19,1% των υπόλοιπων Ευρωπαίων πολιτών. Τα ποσοστά για τις Κύπριες γυναίκες άνω των 18 ετών είναι 13,5% και για τους άνδρες 11,7%.