Αποκάλυψη Γενικού Ελεγκτή: Αυτά είναι τα επιδόματα και οι υπερωρίες που παίρνουν οι Αστυνομικοί!

Αποκάλυψη Γενικού Ελεγκτή: Αυτά είναι τα επιδόματα και οι υπερωρίες που παίρνουν οι Αστυνομικοί!

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε έκθεσή του αποκαλύπτει ότι τα μέλη της Αστυνομίας που απασχολήθηκαν πέρσι υπερωριακά, αποζημιώθηκαν μερικώς με χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους €1.870.114 (έναντι €1.206.682 το 2014) και εν μέρει με παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.

Στα €20,3 εκατομμύρια ανήλθαν τα επιδόματα και οι υπερωρίες που καταβλήθηκαν σε μέλη της Αστυνομίας κατά το 2015 τα οποία αντιπροσωπεύουν το 12% του συνόλου της ετήσιας μισθοδοσίας (€168 εκατ.).

Τα σημαντικότερα ποσά αφορούσαν επίδομα κατά τις Κυριακές και δημόσιες αργίες στην περίοδο βάρδιας (€10,9 εκατ.), επίδομα βάρδιας (€6,1 εκατ.) και υπερωριακή αμοιβή (€1,9 εκατ.).

Σημειώνεται ότι η αύξηση της χρηματικής δαπάνης κατά 48% οφείλεται στη χρηματική αποζημίωση υπερωριών για αντιτρομοκρατικές ενέργειες και στην αύξηση του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε για αστυνόμευση αθλητικών γεγονότων.

Οι υπερωρίες που καταβλήθηκαν για αστυνόμευση αθλητικών και κυρίως ποδοσφαιρικών αγώνων, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο ποσό που καταβλήθηκε €896.488 ή 52%, ενώ το 2014 ήταν €762.062.

Ημέρες ανάπαυσης για συσσωρευμένες υπερωρίες

Σύμφωνα με την έκθεση, στις 31/12/2015 βρίσκονταν χρεωμένες, στα δελτία υπερωριών των μελών, συνολικά 76.725 ώρες χρόνου ανάπαυσης που παραχωρήθηκε ως αποζημίωση υπερωριακών καθηκόντων, που έχει συσσωρευτεί κατά τα τελευταία χρόνια.

Η αύξηση στον αριθμό των συσσωρευμένων ωρών, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη αύξηση του αριθμού των υπερωριακών καθηκόντων, απαντά η Αστυνομία, λόγω των εκτάκτων μέτρων που λήφθηκαν και συνεχίζουν να λαμβάνονται για την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών.

Επιπρόσθετος παράγοντας που δυσχεραίνει την παραχώρηση του συσσωρευμένου χρόνου ανάπαυσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού, αφού από το 2011 δεν έχει προσληφθεί κανένα μέλος, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν 581 κενές θέσεις σε όλους τους βαθμούς. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των υπερωριακών καθηκόντων, δεν επιτρέπει την παραχώρηση ανάλογου χρόνου ανάπαυσης.

Ένας ακόμη λόγος για τη συσσώρευση ωρών, κατά την Αστυνομία, είναι και το γεγονός ότι, ακόμη και στα επί πληρωμή καθήκοντα, παραχωρήθηκε στα μέλη μόνο το 75% σε χρήματα, ενώ το υπόλοιπο 25%, καταχωρήθηκε ως χρόνος ανάπαυσης.

Πηγή: εφ. «Φιλελεύθερος»/Μιχάλης Χατζηβασίλης