Το εξετάζει η βουλή, «κλαίνε» οι καταναλωτές - Έρχονται αυξήσεις στην ΑΗΚ!

Το εξετάζει η βουλή, «κλαίνε» οι καταναλωτές - Έρχονται αυξήσεις στην ΑΗΚ!

Αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού κατά 2,5% προβλέπει η ΑΗΚ για το 2017 σε σύγκριση με το 2016, αλλά από αυτό το 2,5% στις πωλήσεις προβλέπει ότι θα έχει αύξηση εσόδων κατά 14%.

Συγκεκριμένα, ενώ τα έσοδα της ΑΗΚ από κάθε κιλοβατώρα το 2016 προβλέπεται να είναι 13,133 σεντ, για το 2017 θα είναι 14,874 σεντ. Δηλαδή προβλέπεται καθαρή αύξηση της τάξης του 11,8% στα έσοδα από κάθε κιλοβατώρα, την οποία θα πληρώσουν οι καταναλωτές.

Τα αυξημένα έσοδα, προβλέπεται να προέλθουν κυρίως από τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές.

Αυτό αποκαλύπτεται μέσα από τους αριθμούς του προϋπολογισμού της ΑΗΚ, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση και έγκριση.

Το τρέχον έτος προβλέπεται (μετά από αναθεώρηση σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό) ότι οι πωλήσεις ηλεκτρισμού θα φτάσουν στα 4.186 εκατομμύρια κιλοβατώρες και τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτές θα φτάσουν στα €549,75 εκατ.

Για το 2017 οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν στα 4,294 εκατομμύρια κιλοβατώρες και τα έσοδα από τις πωλήσεις τους να φτάσουν στα €638,71 εκατομμύρια.

Στα €682 εκατ. το σύνολο των εσόδων για το 2017

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του οργανισμού συνεχίζει να είναι σχετικά πολύ περιορισμένο, αφού δεν προβλέπονται νέες μεγάλες μονάδες παραγωγής, δεδομένου ότι υπάρχει επαρκής εφεδρεία για τα επόμενα χρόνια.

Το σύνολο των εσόδων της ΑΗΚ για το 2017 προϋπολογίζεται σε €681.999.000 (σε σχέση με €740.962.000 του προϋπολογισμού του 2016).

Τα έσοδα της ΑΗΚ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2017, προέρχονται κυρίως από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας €638.712.000 (οικιακή - €238.222.000, εμπορική - €264.723.000, βιομηχανική - €100.189.000, αγροτική - €20.298.000, οδικός φωτισμός - €12.488.000 και υπηρεσίες δημόσιας ωφελείας - €2.792.000).

Επίσης, η ΑΗΚ έχει έσοδα της τάξης των €17.830.000 από την πώληση νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης που λειτούργησε στο Βασιλικό. Επιπλέον €8.000.000 προστίθενται στα έσοδά της από τη χρέωση δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων.

Οι κυριότερες δαπάνες, αφορούν στις αποδοχές προσωπικού, που φτάνουν στα €99.936.000, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και το 2017 δεν θα καταβληθούν αποζημιώσεις για 14 συνολικά επιδόματα, που προβλέπονται στις συμβάσεις.

Οι δαπάνες λειτουργίας υπολογίζονται σε €442.684.000 και αφορούν, στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, αγορά καυσίμων.

Οι άλλες σημαντικές δαπάνες υπολογίζονται συνολικά σε €21.563.000, όπου περιλαμβάνεται εταιρικός φόρος €8.000.000 και εισφορά για την άμυνα €2.000.000. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υπολογίζονται στα €90.907.000.

Δαπάνες για αποξήλωση μονάδων και ανανέωση στόλου

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ΑΗΚ στις δεξαμενές καυσίμων της έχει για δικό της λογαριασμό, αποθηκευμένα καύσιμα συνολικής αξίας €110 εκατ.

Το 2017 η ΑΗΚ θα αποπληρώσει ακόμα €32 εκατ. για δάνεια που έχει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σχεδόν €1 εκατ., θα δοθεί το 2017 για την αποξήλωση μονάδων ατμού του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Μονής.

Αισθητή είναι και η αυξημένη πρόβλεψη για ανανέωση του στόλου μηχανοκινήτων οχημάτων της ΑΗΚ για το 2017, για την οποία προβλέπεται κονδύλι €2,8 εκατ. έναντι €1,1 εκατ. το 2016.

Πηγή: εφ. «Φιλελεύθερος»/Πέτρος Θεοχαρίδης