Δώρο Χριστουγέννων από την ΑΗΚ! Αναστέλλει τις διακοπές οικιακού ρεύματος ως τις 11 Ιανουαρίου

Δώρο Χριστουγέννων από την ΑΗΚ! Αναστέλλει τις διακοπές οικιακού ρεύματος ως τις 11 Ιανουαρίου

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αποφάσισε και φέτος να μην αποκόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για μη εξόφληση λογαριασμού, στους οικιακούς καταναλωτές πελάτες της ΑΗΚ, από τις 14 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2017.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μέτρο μη αποκοπής της ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της ΑΗΚ, αφορά σε όλες τις οικιακές διατιμήσεις, δηλαδή τις διατιμήσεις 05, 06, 07 και 08.

Σε ό,τι αφορά στους οικιακούς καταναλωτές, η παροχή των οποίων έχει αποκοπεί για μη πληρωμή, αναφέρεται ότι αυτοί μπορούν να αιτηθούν επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία τους στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ.

Τις πρόνοιες της διευθέτησης αυτής δεν μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι έχουν αποκοπεί για παράνομη ενέργεια κλοπής ρεύματος, καθώς και οι πτωχεύσαντες, οι οποίοι για να τύχουν επανασύνδεσης θα πρέπει να ακολουθήσουν τη συνήθη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.