ΚΥΠΡΟΣ: €300.000 θα στοιχίσει η αφυπηρέτηση τριών δημοσίων υπαλλήλων- Πού ανοίγουν θέσεις προαγωγής

ΚΥΠΡΟΣ: €300.000 θα στοιχίσει η αφυπηρέτηση τριών δημοσίων υπαλλήλων- Πού ανοίγουν θέσεις προαγωγής

Ολοένα και μεγαλώνει ο κατάλογος του ξεπαγώματος θέσεων στο Δημόσιο, αποδέσμευση κονδυλίων καθώς τα αιτήματα συνεχίζουν να έρχονται ενώπιον της Boυλής από διάφορα τμήματα.

Σύμφωνα με την «Φ», τη Δευτέρα (18/09) θα συζητηθούν στην Επιτροπή Οικονομικών αιτήματα από Κεφαλαιαγορά, Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Υπουργείο Μεταφορών, ΑνΑΔ και ΚΟΤ. Η Επιτροπή θα εξετάσει αιτήματα ξεπαγώματος 60 θέσεων τα οποία αφορούν κυρίως θέσεις προαγωγής.

Αναμένεται να συζητηθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός για την εφαρμογή σχεδίου αφυπηρέτησης στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για 3 άτομα με κόστος €300.000.

Ανάγκες στελέχωσης και διάρθρωσης επιθυμεί να καλύψει ο ΚΟΤ, προσβλέποντας στην έγκριση του αιτήματος ξεπαγώματος 27 θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής που κατέθεσε στην Επιτροπή Οικονομικών.

Το αίτημα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά ξεπάγωμα 16 θέσεων προαγωγής για τις οποίες η συνολική πρόσθετη ετήσια δαπάνη έχει υπολογιστεί στις €63,3 χιλ.

Επίσης θα συζητηθεί ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των σχεδίων υπηρεσίας με στόχο την καλύτερη στελέχωση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών.