ΚΥΠΡΟΣ: Ηχηρό «όχι» σε υπάλληλο που ζητούσε αποζημίωση- Δεν υπέγραψε έντυπο αλλά ήθελε τα λεφτά

ΚΥΠΡΟΣ: Ηχηρό «όχι» σε υπάλληλο που ζητούσε αποζημίωση- Δεν υπέγραψε έντυπο αλλά ήθελε τα λεφτά

Η άρνηση γυναίκας υπαλλήλου της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα να υπογράψει σχετικό έντυπο, ώστε να έχει το δικαίωμα για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ήταν η αιτία για τη δικαστική της διαμάχη με το κράτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», η εν λόγω υπάλληλος προσελήφθη δυνάμει συμβολαίου το 2004. Βάσει της σύμβασης εργοδότησης, αν το κράτος στο οποίο εργαζόταν δεν της αναγνώριζε ως δικαιούχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τότε τα σχετικά έξοδα θα καλύπτονταν από τη Δημοκρατία.

Πρωτόδικα, θεωρήθηκε πως υπήρχε δικαίωμα επιλογής και η Δημοκρατία καλείτο να καταβάλει όλα τα έξοδα νοσηλείας της εν λόγω υπαλλήλου που προέκυψαν το 2008 και τα οποία η Πρεσβεία αρνήθηκε να καταβάλει.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Εφετείο, ερμηνεύοντας τη σύμβαση εργοδότησης, διαπίστωσε πως σύμφωνα με αυτήν «όταν δεν υπάρχει εθνικό Σχέδιο Υγείας, παρέχεται στο προσωπικό που προσλαμβάνεται στην οικεία χώρα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με βάση τους όρους του μόνιμου προσωπικού της οικίας Διπλωματικής Αποστολής».

Ενώπιον του Δικαστηρίου ήταν παραδεκτό ότι στη Ελλάδα υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας και περαιτέρω ότι κάθε χρόνο το υπουργείο Υγείας απέστελλε στο προσωπικό της Πρεσβείας συγκεκριμένο έντυπο, το οποίο εάν υποβαλλόταν στο ΙΚΑ θα εξασφάλιζε στην εν λόγω υπάλληλο δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επί του προκειμένου, σημειώνεται στην απόφαση του Εφετείου, «η εφεσίβλητη (η υπάλληλος της Πρεσβείας) επέλεξε για τους λόγους που προέβαλε, να μην υποβάλει έντυπο. Δεν μπορεί να οικοδομήσει επί της δικής της παράλειψης για να διεκδικήσει τα ωφελήματα».

Έτσι το Εφετείο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση, εξαλείφοντας οποιαδήποτε υποχρέωση της Δημοκρατίας έναντι της συγκεκριμένης υπάλληλου της Πρεσβείας.