Διαγωνισμός για την υποδομή υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου

Διαγωνισμός για την υποδομή υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου

Προκηρύχθηκε ο ανοιχτός διαγωνισμός για την υποδομή υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου συνολικής εκτιμώμενης αξίας €500 εκατομμυρίων, από την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ).

Όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων, κατόπιν της ολοκλήρωσης μελέτης σκοπιμότητας το 2016, η Κυβέρνηση της Κύπρου αποφάσισε να προχωρήσει με την ανάπτυξη εγκαταστάσεων για την εισαγωγή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή του Βασιλικού.

Αποτελεί απαίτηση της Κυβέρνησης το έργο να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια μιας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, με αποθηκευτική χωρητικότητα τουλάχιστον 125.000 κυβικά μέτρα.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ