Στις 29/10 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο προώθησης του Αγροτουρισμού

Στις 29/10 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο προώθησης του Αγροτουρισμού

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα δέχεται από τις 29 Οκτωβρίου 2018 αιτήσεις ένταξης επενδυτικών προτάσεων στο «Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, στόχοι του Σχεδίου είναι: α) η ενθάρρυνση επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, με σκοπό τη συμπλήρωση ή και την ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων β) η διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας της υπαίθρου που αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και γ) η δημιουργία νέων αγροτουριστικών μονάδων και η περαιτέρω τόνωση του τουρισμού της υπαίθρου.