Ποιοι ειναι οι μισθοί της εξουσίας στην Κύπρο

Ποιοι ειναι οι μισθοί της εξουσίας στην Κύπρο

Στην εποχή της κρίσης υπάρχουν ακόμα μυθικοί μισθοί...

Στην κορυφή της μισθολογικής κλίμακας του κράτους βρίσκονται ο Γενικός Εισαγγελέας, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο πρόεδρος και ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τη μισθοδοσία που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019, ο καθαρός ετήσιος μισθός που λαμβάνει ο καθένας μετά τις αποκοπές, είναι €106.936. Λίγο πιο κάτω είναι ο καθαρός ετήσιος μισθός του προέδρου επαρχιακού δικαστηρίου στις €86.645.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καθαρό ετήσιο μισθό €89.390, ο πρόεδρος της Βουλής €73.718, ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, υφυπουργός Ναυτιλίας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος €61.008. Ο βουλευτής έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €50.867, ο Έφορος Φορολογίας €67.346, ο βοηθός Έφορος Φορολογίας €56.018, ο Επίτροπος Νομοθεσίας €61.008. Ο Γενικός Ελεγκτής, Γενικός Λογιστής, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο διοικητής της ΚΥΠ, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής, οι γενικοί διευθυντές των Υπουργείων και ο αρχιπρωτοκολλητής έχουν ο καθένας καθαρές ετήσιες απολαβές €72.421.

Ο πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου έχει ετήσιες αποδοχές €45.754, ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου €53.668, ο Επίτροπος Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και ο Επίτροπος Ισότητας από €55.532. Με βάση τα στοιχεία ο πρόεδρος Συμβουλίου Παρεκκλίσεων έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €52.529, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων €46.875 και το μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού €39.818.

Καθαρές ετήσιες απολαβές €72.756 έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και το μέλος της Επιτροπής €56.853. Ο πρόεδρος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει καθαρές ετήσιες αμοιβές €69.769 και το μέλος της Επιτροπής €53.159.

Σε ό,τι αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, οι καθαροί ετήσιοι μισθοί ξεκινούν από €14.478 αρχική κλίμακα Α1 και φτάνουν έως τις €17.646 για κλίμακα Α2 (13η βαθμίδα). Για την κλίμακα Α4 (13η βαθμίδα) οι ετήσιες απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων είναι €21.673. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στην κλίμακα Α5 (βαθμίδα 14η) έχουν ετήσιες απολαβές €24.464, για την Α5 (βαθμίδα 15η) έχουν ετήσιες απολαβές €25.107. Στην κλίμακα Α6 (βαθμίδα 13η) οι καθαρές απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων είναι €27.434. Υπάλληλοι στην κλίμακα Α7 (11η βαθμίδα) έχουν καθαρές ετήσιες απολαβές €28.360, στην κλίμακα Α8 (12η βαθμίδα) οι αποδοχές είναι €30.618. Στην κλίμακα Α9 (9η βαθμίδα) οι ετήσιες αποδοχές είναι €33.258, στην Α10 (9η βαθμίδα) €36.198.

Στην κλίμακα Α10 (11η βαθμίδα) οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων είναι €38.002. Στην Α11 (11 βαθμίδα) οι ετήσιες απολαβές είναι €41.641, στην Α12 (8η βαθμίδα) €43.254, στην Α13 (7η βαθμίδα) €46.844, στην Α14 (7η βαθμίδα) €50.219, στην Α15 (8η βαθμίδα) €56.277 και στην Α16 (7η βαθμίδα) €58.266.

ΠΗΓΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ