Πως θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας αν αγοράσατε το εισιτήριο της Cobalt μέσω πιστωτικών καρτών

Πως θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας αν αγοράσατε το εισιτήριο της Cobalt  μέσω πιστωτικών καρτών

Εχετα αγοράσει το εισιτήριο μέσω πιστωτικής των τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας. Δείτε παρακάτω πως θα πάρετε πιστωτικό.

Για όλους τους πελάτες που έχουν αγοράσει εισιτήρια απευθείας από την Cobalt χρησιμοποιώντας κάρτα της Ελληνικής Τράπεζας για ταξίδι που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί/πραγματοποιηθεί.
 
 
Ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας
 
Ενέργειες για την απαίτηση του ποσού:
 
Συμπληρώστε το ανάλογο έντυπο απαίτησης (HB Transaction Dispute Form) και συγκεκριμένα τα σημεία Α και C2.
Επισυνάψετε την βεβαίωση κράτησης (booking confirmation) που δόθηκε από την Cobalt, όπου φαίνονται όλες οι πληροφορίες της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού κράτησης.
Αποστείλετε το έντυπο απαίτησης και την βεβαίωση κράτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση cardservices.fraud@hellenicbank.com (link sends e-mail)
 
Για όλους τους πελάτες που έχουν αγοράσει εισιτήρια απευθείας από την Cobalt χρησιμοποιώντας κάρτα της Πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας για ταξίδι που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί/πραγματοποιηθεί.
 
Ενέργειες για την απαίτηση του ποσού:
 
Συμπληρώστε το ανάλογο έντυπο (XCCB Transaction Dispute Form) και συγκεκριμένα το πρώτο σημείο με τα στοιχεία του κατόχου κάρτας και το δεύτερο σημείο με τον λόγος της απαίτησης.
Επισυνάψετε την βεβαίωση κράτησης (booking confirmation) που δόθηκε από την Cobalt, όπου φαίνονται όλες οι πληροφορίες της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού κράτησης.
Αποστείλετε το έντυπο απαίτησης και την βεβαίωση κράτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση cardcenter@ccb.coop (link sends e-mail)
 
Όσοι πελάτες βρίσκεστε ήδη στο εξωτερικό και το ταξίδι επιστροφής σας ήταν με την Cobalt, παρακαλείσθε όπως διευθετήσετε την επιστροφή σας με άλλη αεροπορική εταιρεία και ακολούθως να προχωρήσετε με την απαίτηση όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου

Όσοι πελάτες αγόρασαν αεροπορικά εισιτήρια της Cobalt με οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου και η ημερομηνία της πτήσης τους είναι μεταγενέστερη της 17/10/2018 έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων .

Ενημερωθείτε πιο κάτω για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Διαδικασία Αμφισβητούμενης/ων Συναλλαγής/ων

Για υποβολή αιτήματος για αμφισβητούμενη/ες συναλλαγή/ών που πραγματοποιήθηκε/αν με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ (Τράπεζα), ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

Εκτυπώσετε το έντυπο “Επιστολή Αμφισβητούμενης Συναλλαγής” κάνοντας κλικ εδώ (link is external)

Γιατί προσγειώθηκε ανώμαλα η Cobalt Air

Συμπληρώσετε το έντυπο με τις πιο κάτω απαιτούμενες πληροφορίες:
Ονοματεπώνυμο / Αρ. Κάρτας / Αρ. Κινητού Τηλεφώνου (για ενημέρωση σχετικά με την αμφισβήτησή σας)
Αμφισβητούμενη/ες συναλλαγή/ες (όπως παρουσιάζεται/ονται στην κατάσταση λογαριασμού) - (Ημερομηνία / Ποσό / Όνομα Εμπόρου)
Υπογραφή Κατόχου Κάρτας και Ημερομηνία
Απαραίτητη η επισύναψη αντίγραφου αεροπορικού εισιτηρίου

Αποστείλετε όλα τα έγγραφα με οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους:
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο: chargeback@bankofcyprus.com (link sends e-mail)
Με παράδοση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Για τα αιτήματα τα οποία παραλαμβάνονται μέσω του email, η Τράπεζα θα σας αποστέλλει αυτόματο μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής του αιτήματος για αμφισβητούμενη/ες συναλλαγή/ών.