Προσοχή! Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων - Τσουχτερά πρόστιμα

Προσοχή! Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων - Τσουχτερά πρόστιμα

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν έγκαιρα τη δήλωση θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, το οποίο καταλογίζεται αυτόματα από το σύστημα

Iκανοποίηση επικρατεί στο Τμήμα Φορολογίας για τον ρυθμό υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λίγες ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, που είναι η Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018. Μέχρι την περασμένη Πέμπτη είχαν υποβληθεί 228.000 δηλώσεις, με τον ρυθμό υποβολής να είναι περίπου 7.000 ανά ημέρα, κατά μέσο όρο.

Με τον υφιστάμενο ρυθμό, μέχρι αύριο μπορούν υποβληθούν άλλες 42.000 δηλώσεις, με τον τελικό αριθμό των υποβληθέντων δηλώσεων να φτάνει τις 270.000. Πέρυσι είχαν υποβληθεί 285.000 φορολογικές δηλώσεις -δηλαδή υποβλήθηκε το 80% των περσινών δηλώσεων- συνεπώς και μαθηματικά προκύπτει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για παράταση. Άλλωστε το Τμήμα Φορολογίας είχε καταλήξει αρκετά νωρίς στο συμπέρασμα ότι δεν θα χρειαστεί να δοθεί παράταση.

Ικανοποίηση εκφράζεται και για την απόδοση του ηλεκτρονικού συστήματος taxinet, το οποίο ανταποκρίνεται στον φόρτο εργασίας. Η συμβουλή που δίνεται είναι να αποθηκεύεται κάθε καταχώρηση προκειμένου να μην συμβεί κάτι σε περίπτωση υπερφόρτωσης.

Η πληρωμή

Την 31η Οκτωβρίου εκπνέει και η προθεσμία πληρωμής του φόρου που προκύπτει. Η πληρωμή εμπρόθεσμων υποχρεώσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της JCC. Μετά τις 31/10 η πληρωμή γίνεται στα κατά τόπους γραφεία εισπράξεων του Τμήματος Φορολογίας.

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν έγκαιρα τη δήλωση θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, το οποίο καταλογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Η καθυστερημένη καταβολή φόρου εισοδήματος επιβαρύνεται με διοικητικό πρόστιμο, ποσό 10% επί του φόρου και με τόκο υπερημερίας 3,5%.

Υπόχρεοι

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση για υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017, έχουν άτομα των οποίων το ετήσιο μεικτό ολικό εισόδημα, δηλαδή πριν την οποιαδήποτε αφαίρεση / απαλλαγή, υπερβαίνει το ποσό των 19.500 ευρώ.

Το ετήσιο μεικτό εισόδημα συμπεριλαμβάνει: εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από σύνταξη, εισόδημα από ενοίκια / τόκους / μερίσματα, κύκλο εργασιών από οικονομική δραστηριότητα και οποιοδήποτε άλλο φορολογητέο εισόδημα.
Άτομα των οποίων το ετήσιο μεικτό ολικό εισόδημα είναι μικρότερο από 19.500 ευρώ δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος.

Στη δε περίπτωση που χρειαστεί να υποβληθεί δήλωση από τα άτομα αυτά, μετά την 31η Οκτωβρίου, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση για καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης αυτής.

Επίσης όσοι έχουν προσκομίσει τη δήλωση εισοδήματος 2017 σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος 2017.

Πηγή: politis.com.cy