Προσλήψεις στο δημόσιο - Αυτές είναι οι προθεσμίες αιτήσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες

Προσλήψεις στο δημόσιο  - Αυτές είναι οι προθεσμίες αιτήσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες

Τις προθεσμίες για διευκολύνσεις ατόμων με αναπηρίες στις εξετάσεις για πρόσληψη στο δημόσιο ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο και εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, θα πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή των Γραπτών Εξετάσεων, το είδος των οποίων θα καθοριστεί με βάση πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που, επίσης, πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων.

Για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2018.

Προστίθεται ότι για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2018.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό Έντυπο Διευκολύνσεων «Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων στις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2018» που θα βρουν στο: http://www.moec.gov.cy/ypexams/entypa.html και να το αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να το παραδώσουν ιδιοχείρως με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032, Λευκωσία. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ενημέρωση των αιτητών για την πιθανή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός τους.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ