Αυξημένος κατά 38,69 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Υπ. Παιδείας

Αυξημένος κατά 38,69 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Υπ. Παιδείας

Ο προϋπολογισμός για το 2019 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέρχεται στο €1.078.639.125, παρουσιάζοντας για το 2019 συνολική αύξηση ύψους €38,69 εκατομμύρια, ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου, Κώστας Χαμπιαούρης.

Όπως είπε, συγκρίνοντας τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2018 με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό του 2019, παρατηρείται αύξηση των τακτικών δαπανών ύψους €37,15 εκ. και αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών ύψους €1,54 εκατομμυρίων.

Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής εξέτασε σήμερα, μεταξύ άλλων, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2019 και όπως ανέφερε ο κ. Χαμπιαούρης στην αρχική του τοποθέτηση, ο προϋπολογισμός ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που απορρέουν από το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Μαΐου 2018, και στο οποίο καθορίστηκαν οι ανώτατες οροφές ανά Υπουργείο, με σκοπό την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του κράτους.

Ο κ. Χαμπιαούρης αναφέρθηκε και στις οκτώ στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας για την τριετία 2019 – 2021. Συγκεκριμένα, είπε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου αφορά την ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και των σχολικών μονάδων, την αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, τη στήριξη και ενίσχυση κάθε μαθητή, με αναγνώριση της διαφορετικότητας, την ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ανάπτυξη, προβολή και διαφύλαξη της πολιτιστικής δημιουργίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση του αθλητισμού, την αποτελεσματική και ενεργή συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι.

Είπε, επίσης, ότι το όραμα τους είναι η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Όσον αφορά τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για την αναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας του, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι η νέα δομή του Υπουργείου έχει ως σκοπό την προαγωγή της σύγχρονης και χρηστής διοίκησης, καθώς και τη δημιουργία ευέλικτων επιμέρους δομών, που να επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων του, όπως αυτές καθορίζονται στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ