Καταβολή ενίσχυσης €1.4 εκ για αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά

Καταβολή ενίσχυσης €1.4 εκ για αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους παραγωγούς σχετικά με τις αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά, ανακοίνωσε σήμερα ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Η ενίσχυση, ύψους σχεδόν €1.4 εκ, δόθηκε για τη στήριξη των παραγώγων εσπεριδοειδών που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση εξαγωγών στη Ρωσία.

Η ενίσχυση για το «ΚΟΑ 10 - Μέτρο 4: Δράση 1 Δωρεάν διανομή των ειδών Πορτοκάλια, Κλημεντίνες και Μανταρίνια και Δράση 2 Απόσυρση για Άλλους Προορισμούς εσπεριδοειδών ποικιλίας Μαντόρα, αφορούσε την εφαρμογή των δράσεων από παραγωγούς εσπεριδοειδών μέχρι της 30/6/16.

Στους παραγωγούς εσπεριδοειδών που εφάρμοσαν τις δράσεις καταβλήθηκε το ποσό των €1.389.359,83.

Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου ο ΚΟΑΠ κάλεσε τους γεωργοκτηνοτρόφους να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους για το Καθεστώς 4.1 - Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και Καθεστώς 6.1 - Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών.

Υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα πιο πάνω μέτρα λήγει τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016 (η ώρα 14:00). Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αυτή είναι τελεσίδικη και δεν θα δοθεί πρόσθετη παράταση.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών καθώς και άλλα συναφή έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy, του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου www.ead.da.moa.gov.cy