Ποσό 278 δις ευρώ, μέσω των Κοινοτικών Ταμείων στην πραγματική οικονομιά της ΕΕ, 874 εκ για Κύπρο

Ποσό 278 δις ευρώ, μέσω των Κοινοτικών Ταμείων στην πραγματική οικονομιά της ΕΕ, 874 εκ για Κύπρο

Μέχρι και 278 δις ευρώ έχουν φτάσει στην πραγματική οικονομία μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων και του EFSI από την αρχή της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, σύμφωνα με έκθεση που παρουσίασε την Τετάρτη η Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την έκθεση, μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Ταμείων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τις Επενδύσεις για το 2014-2020 είχε δεσμευθεί σε συγκεκριμένα έργα. Μέχρι το τέλος του 2016, περίπου 793.500 επιχειρήσεις είχαν λάβει στήριξη από τα ταμεία, δημιουργώντας περίπου 154.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στην Κύπρο, η έκθεση αναφέρει ότι μέσω τεσσάρων εθνικών προγραμμάτων, επωφελείται από τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ ύψους 874 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο 1019 ευρώ κατά κεφαλήν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Στην ΕΕ, η έκθεση αναφέρει ότι 7,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη επωφεληθεί από βοήθεια για την εξεύρεση εργασίας ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ η βιοποικιλότητα των 23,5 εκατομμυρίων εκταρίων γεωργικής γης έχει βελτιωθεί. Συνολικά, έως το τέλος του 2016 είχαν επιλεγεί 2 εκατ. έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, δηλαδή 1 εκατ. περισσότερα από ό, τι το προηγούμενο έτος.

Εκτός από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ψηφιακά, κοινωνικής ένταξης και περιβαλλοντικά προγράμματα που βλέπουν τώρα την καθημερινότητα, η έκθεση δείχνει ότι οι καινοτομίες που εισήχθησαν στην περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020 πραγματικά αποπληρώθηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση για την περίοδο χρηματοδότησης μετά το 2020 προβλέπεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο δεσμός μεταξύ των κοινοτικών κονδυλίων και της στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, όπως περιγράφεται στο έγγραφο προβληματισμού της Κομισιόν σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ και στις προτάσεις για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η έκθεση αναφέρει ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις δυνατότητες απλούστευσης του πλαισίου πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή τις ηλεκτρονικές διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων («ηλεκτρονική συνοχή»), απλούστερες διαδικασίες εφαρμογής για τις επιχειρήσεις και απλούστερους τρόπους για τους δικαιούχους να διεκδικούν επιστροφές από την ΕΕ.

Η απλούστευση αποτελεί επίσης τον πυρήνα του προβληματισμού σχετικά με την αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, με την πολύτιμη συμβολή της ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλούστευση που έθεσε η Κομισιόν.

Παρουσιάζοντας την έκθεση ο αντιπρόεδρος Γιέρκι Κατάινεν, υπεύθυνος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε πως "τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μας και επιτρέπουν μαζί με το EFSI τη χρηματοδότηση έργων με πιο επικίνδυνα και πολλά υποσχόμενους στόχους".

Η Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική Κορίνα Κρέτσου δήλωσε ότι ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων διπλασιάστηκε σε μόλις ένα χρόνο, πράγμα που δείχνει ότι "φτάσαμε τώρα σε ταχύτητα από άποψη υλοποίησης".