Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τις τροπολογίες επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τις τροπολογίες επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζει τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού με τους ομιλητές ως έχει προγραμματισθεί.

Αφού ολοκληρωθούν οι ομιλίες θα γίνει διάλειμμα 15 λεπτών ώστε να ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Βουλής για την κατάληξη της συζήτησης επί των προσχεδίων των τροπολογιών που κατατέθηκαν.

Ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι στη συζήτηση των τροπολογιών, που είναι πολλές, εμπλέκεται και η εκτελεστική εξουσία.