Κονδύλι 800 χιλιάδων ευρώ για επενδύσεις στην περιοχή του Τροόδους - Δείτε τι προνοεί

Κονδύλι 800 χιλιάδων ευρώ για επενδύσεις στην περιοχή του Τροόδους - Δείτε τι προνοεί

Κονδύλι €800,000 θα διατεθεί με στόχο την ενίσχυση επενδύσεων για δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό, στην περιοχή του Τροόδους.

Η προκήρυξη του Καθεστώτος 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της Ομάδας Τοπικής Δράσης Τροόδους 2014-2020, ανακοινώθηκε σήμερα από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι επιλέξιμες δράσεις για χρηματοδότηση είναι:

  • Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (τουριστικά καταλύματα και μικρά ξενοδοχεία).
  • Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία).
  • Εμπλουτιστικές δραστηριότητες - Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί (α) μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης (β) καταστημάτων λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, (γ) άλλων εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τοπικό πολιτισμό, την τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα (π.χ Θεματικά πάρκα).

Ο συνολικός Προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται σε €800.000,00 από τα οποία τα €424.000,00 αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή (53%) που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα €376.000,00 την Εθνική Συμμετοχή (47%). Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών του έργου.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Στις επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014 -2020, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των €10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό των €140.000

Δικαιούχοι είναι (α) οι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα με την υλοποίηση της δράσης τους σε κοινότητες της γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης την ΟΤΔ Τροόδους (β) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές (γ) γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ Τροόδους. Η περιοχή παρέμβασης είναι οι ακόλουθες κοινότητες: Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Άγιος Θεράπων, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Αγρίδια, Αγρός, Άλωνα, Αμίαντος, Άρσος Λεμεσού, Ασκάς, Γαλάτα, Γερακιές, Δύμες, Δωρά, Ευρύχου, Ζωοπηγή, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καλοπαναγιώτης, Καμινάρια, Καμπί, Κάμπος, Καννάβια, Κατύδατα, Κάτω Μύλος, Κοράκου, Κούρδαλι, Κυπερούντα, Λαγουδερά, Λαζανιά, Λεμίθου, Ληνού, Λιβάδια Λευκωσίας, Μαλιά, Μένοικο, Μονιάτης, Μουτουλλάς, Μυλικούρι, Νικητάρι, Οίκος, Ορούντα, Παλαιόμυλος, Παλαιχώρι Μόρφου, Πάνω Πλάτρες, Πεδουλάς, Πελένδρι, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Ποτάμι, Ποταμιού, Ποταμίτισσα, Πρόδρομος, Σαράντι, Σιναόρος, Σπήλια, Τεμβριά, Τρείς Ελιές, Τσακίστρα, Φαρμακάς, Φλάσου, Φτερικούδι και Χανδριά.

ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα για την Οικονομία πατώντας εδώ!