Προσφορές ονομαστικής αξίας €100 εκ. έγιναν αποδεκτές σε δημοπρασία γραμματίων του δημοσίου

Προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €100  εκ. με μέση σταθμική απόδοση -0,26%, έγιναν αποδεκτές κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων.

Σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους λήφθηκαν προσφορές ύψους €240 εκ.
 
Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,24% και -0,28%.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Ανακοινωθέν Ποσό €100.000.000
Διάρκεια 13 εβδομάδες
Ημερομηνία δημοπρασίας 30 Απριλίου 2018
Ημερομηνία έκδοσης 4 Μαΐου 2018
Ημερομηνία λήξης 3 Αυγούστου 2018
   
Συνολικές προσφορές που λήφθηκαν: €240.000.000
  • Ανταγωνιστικές Προσφορές
€145.000.000
  • Μη ανταγωνιστικές Προσφορές
€95.000.000
   
Συνολική ονομαστική αξία αποδεκτών προσφορών: €100.000.000
  • Ανταγωνιστικές Προσφορές
€ 75.000.000
  • Μη ανταγωνιστικές Προσφορές
€ 25.000.000
   
Προσφερόμενες αποδόσεις (τιμές σε ευρώ):  
  • Μέση σταθμική απόδοση
-0,24% (100,0594)
  • Ανώτατη απόδοση
-0,17% (100,0430)
  • Κατώτατη απόδοση
-0,28% (100,0706)
   
Αποδεκτές αποδόσεις (τιμές σε ευρώ):  
  • Μέση σταθμική απόδοση
-0,26% (100,0645)
  • Ανώτατη απόδοση
-0,24% (100,0607)
  • Κατώτατη απόδοση
-0,28% (100,0706)

Πηγή: ΚΥΠΕ