Στατιστική υπηρεσία: Πλεόνασμα τους πρώτους μήνες του 2018

Στατιστική υπηρεσία: Πλεόνασμα τους πρώτους μήνες του 2018

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τους πρώτους πέντε μήνες του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €386,9 εκ. (1,9% στο ΑΕΠ), σε σύγκριση με πλεόνασμα €115,9 εκ. το 2017 (0,6% στο ΑΕΠ).

Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €55,9 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €2.686,2 εκ. από €2.630,3 εκ. πέρσι (2,1% αύξηση).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €33,6 εκ., ήτοι 3,8%, και ανήλθαν στα €919,0 εκ. (από €885,4 εκ. το 2017). Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €39,9 εκ. (4,0%) και ανήλθαν στα €1.040,6 εκ. (από €1.000,7 εκ. το 2017) και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €6,1 εκ. και ανήλθαν στα €198,4 εκ. (από €192,3 εκ. το 2017). Αύξηση σημείωσαν επίσης οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις κατά €7,4 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2017 και κατέγραψαν δαπάνη ύψους €23,3 εκ. (€15,9 εκ. το 2017). Oι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν ελαφρώς κατά €1,4 εκ. και ανήλθαν στα €16,2 εκ.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών σημείωσαν μείωση η μεγαλύτερη εκ των οποίων σημειώνεται στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι μειώθηκαν κατά €15,4 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνες του ύψους των €157,4 εκ. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €13,7 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνη του ύψους των €95,5 εκ. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η μείωση αυτή περιορίζεται στα €7,7 εκ. Τέλος, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €3,4 εκ. σε σύγκριση με τις δαπάνες για τον ίδιο σκοπό και την ίδια περίοδο το 2017 (€235,8 εκ. το 2018 από €239,2 εκ. την περσινή περίοδο).

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,9% (ή €326,9 εκ.) και ανήλθαν στα €3.073,1 εκ. τους πρώτους πέντε μήνες του 2018 (από €2.746,2 εκ. το 2017). Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην της κατηγορίας των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Μαΐου 2018. Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 17,2% (ή €189,9 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€1.296,5 εκ. το 2018 από €1.106,6 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 26,1%, που αντιστοιχεί σε €169,0 εκ. και ανήλθαν στα €817,2 εκ. το 2018 (από €648,2 εκ. το 2017).

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 9,9% (ή €67,9 εκ.) και ανήλθαν στα €756,5 εκ. (από €688,6 εκ. τον Ιανουάριο-Μάιο του 2017). Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €58,1 εκ. ή 10,4% και ανήλθαν στα €619,1 εκ. τους πέντε πρώτους μήνες του 2018 σε σύγκριση με €561,0 εκ. το 2017 ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν αυξήθηκαν κατά €14,0 εκ. και ανήλθαν στα €80,7 εκ.

Σημαντική αύξηση ύψους €31,4 εκ. σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισέπραξε το Κράτος κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι οποίες ανήλθαν στα €55,6 εκ. (από €24,2 εκ. το πρώτο πεντάμηνο του 2017). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν ελαφρώς κατά €1,0 εκ. και ανήλθαν στα €199,6 εκ. Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, που είναι η μόνη κατηγορία που σημείωσε μείωση, περιορίστηκαν στα €65,1 εκ. (από €100,5 εκ.) για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τους πρώτους πέντε μήνες του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €386,9 εκ. (1,9% στο ΑΕΠ), σε σύγκριση με πλεόνασμα €115,9 εκ. το 2017 (0,6% στο ΑΕΠ).

Διαβάστε περισσότερα για την Οικονομία πατώντας εδώ!