Αντληση €100 εκατ. από δημοπρασία γραμματίων του Δημοσίου

Αντληση €100 εκατ. από δημοπρασία γραμματίων του Δημοσίου

Κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €100 εκ. με μέση σταθμική απόδοση -0,24%, ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Όπως αναφέρεται, λήφθηκαν προσφορές ύψους €200 εκ.

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,21% και -0,29%.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Ανακοινωθέν Ποσό €100.000.000
Διάρκεια 13 εβδομάδες
Ημερομηνία δημοπρασίας 27 Αυγούστου 2018
Ημερομηνία έκδοσης 31 Αυγούστου 2018
Ημερομηνία λήξης 30 Νοεμβρίου 2018
   
Συνολικές προσφορές που λήφθηκαν: €200.000.000
  • Ανταγωνιστικές Προσφορές
€135.000.000
  • Μη ανταγωνιστικές Προσφορές
€65.000.000
   
Συνολική ονομαστική αξία αποδεκτών προσφορών: €100.000.000
  • Ανταγωνιστικές Προσφορές
€ 75.000.000
  • Μη ανταγωνιστικές Προσφορές
€ 25.000.000
   
Προσφερόμενες αποδόσεις (τιμές σε ευρώ):  
  • Μέση σταθμική απόδοση
-0,22% (100,0544)
  • Ανώτατη απόδοση
-0,16% (100,0405)
  • Κατώτατη απόδοση
-0,29% (100,0721)
   
Αποδεκτές αποδόσεις (τιμές σε ευρώ):  
  • Μέση σταθμική απόδοση
-0,24% (100,0595)
  • Ανώτατη απόδοση
-0,21% (100,0530)
  • Κατώτατη απόδοση
-0,29% (100,0721)
   

 Διαβάστε περισσότερα για την Οικονομία ΕΔΩ!