Αύξηση 2,4% στην Κύπρο και 2,2% στην ευρωζώνη καταγράφει το κόστος εργασίας το 2ο τρίμηνο

Αύξηση 2,4% στην Κύπρο και 2,2% στην ευρωζώνη καταγράφει το κόστος εργασίας το 2ο τρίμηνο

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,2% στη ζώνη του ευρώ (EA19), κατά 2,6% στην ΕΕ28 και κατά 2,4% στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο τρίμηνο του 2018, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,1%, 2,8% και 2,3% αντίστοιχα.

Τα δύο βασικά στοιχεία του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και οι μισθοί και το μη μισθολογικό κόστος. Στη ζώνη του ευρώ, το κόστος των μισθών και των ημερομίσθιων ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 1,9% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 2,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 1,8% και + 2,8% αντίστοιχα.

Στην ΕΕ28, τόσο το κόστος των μισθών και των ημερομισθίων, όσο και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκαν κατά 2,6% το β τρίμηνο του 2018. Το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 2,7% και + 3,1% αντίστοιχα.

Στην Κύπρο το κόστος μισθών και ημερομισθίων αυξήθηκε κατά 2,4% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 2,2%. Το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι ετήσιες μεταβολές ήταν 2,3% και 2,3% αντίστοιχα.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,2% στη βιομηχανία, κατά 2,7% στις κατασκευές, κατά 2,5% στις υπηρεσίες και κατά 1,5% στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας. Στην ΕΕ28, το εργατικό κόστος ανά ώρα αυξήθηκε κατά 2,8% στη βιομηχανία, κατά 4,1% στις κατασκευές, κατά 2,7% στις υπηρεσίες και κατά 2,2% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία

Το δεύτερο τρίμηνο του 2018, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για ολόκληρη την οικονομία σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 15,6%), τη Λετονία (+ 11,7%) και την Ουγγαρία (+ 10,2%), ενώ οι χαμηλότερες ετήσιες αυξήσεις  στο Λουξεμβούργο (+ 0,6%), στην Ισπανία (+ 0,7%) και στις Κάτω Χώρες (+ 0,9%).

Πηγή ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα για την Οικονομία ΕΔΩ!