Η αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ μείωσε το έλλειμμα β΄ τριμήνου

Η αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ μείωσε το έλλειμμα β΄ τριμήνου

Η σημαντική αύξηση κυρίως των εσόδων από ΦΠΑ μείωσε στα €18,7 εκατομμύρια το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το β΄ τρίμηνο του 2018, από €86,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Παρά το έλλειμμα, οι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης παρουσιάζουν για το πρώτο εξάμηνο του 2018 πλεόνασμα €326,9 εκ., λόγω του πλεονάσματος ύψους €345,6 εκ. που καταγράφηκε το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

Συγκεκριμένα, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €1.774,5 εκατομμύρια (8,1% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017) και οι συνολικές δαπάνες σε €1.793,2 εκ. (0,8% αύξηση), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €18,7 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €86,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €778,4 εκ. (10,2% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €488,6 εκ. (αύξηση 19,8%), κοινωνικές εισφορές €460,0 εκ. (14,6% αύξηση) και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €276,4 εκ. (6,3% αύξηση).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €140,6 εκ. καταγράφοντας μείωση της τάξης του 12,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018 ήταν: κοινωνικές παροχές €715,0 εκ. (4,3% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €553,6 εκ. (0,6% αύξηση).

Ο λογαριασμός κεφαλαίου κατέγραψε δαπάνες ύψους €209,0 εκ. (€93,2 εκ. επενδύσεις και €115,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €209,9 εκ. το 2017 (€97,2 εκ. επενδύσεις και €112,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) καταγράφοντας μείωση 0,4%.

Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €176,4 εκ. (1,3% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2018 στα €3.662,7 εκατομμύρια, ενώ οι δαπάνες ανήλθαν στα €3.335,8 εκ. με αποτέλεσμα να καταγραφεί πλεόνασμα €326,9 εκ.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ