Αύξηση στον όγκο και την αξία του λιανικού εμπορίου

Αύξηση στον όγκο και την αξία του λιανικού εμπορίου

Κατά 6,1% αυξήθηκε ο όγκος του λιανικού εμπορίου την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Για τον μήνα Αύγουστο ο δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 119,0 μονάδες

Η αξία των εργασιών λιανικού εμπορίου σημείωσε αύξηση 5,6% για την περίοδο Ιανουαρίου 2018 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον μήνα Αύγουστο 2018 αυξήθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 117,3 μονάδες.

Σημειώνεται ότι στους δείκτες δεν περιλαμβάνονται τα μηχανοκίνητα οχήματα.