Μείωση της ανεργίας τον Σεπτέμβριο στην Κύπρο

Μείωση της ανεργίας τον Σεπτέμβριο στην Κύπρο

Η Κύπρος σημείωσε για μια ακόμη φορά τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση των ποσοστών ανεργίας στην ΕΕ, από 10,2% το Σεπτέμβριο του 2017 σε 7,4% το Σεπτέμβριο του 2018 (7,1% στους άνδρες και 7,8% στις γυναίκες) ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 32.000 άτομα, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ποσοστό ήταν 7,5% τον Αύγουστο του 2018.

Εν τω μεταξύ, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 8,1% το Σεπτέμβριο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018 και μειωμένο από 8,9% που ήταν το Σεπτέμβριο του 2017.

Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στη ζώνη του ευρώ από τον Νοέμβριο του 2008.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 6,7% το Σεπτέμβριο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018 και μειωμένο από 7,5% το Σεπτέμβριο του 2017. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας επισκόπησης της ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Η Eurostat εκτιμά ότι 16,574 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 13,153 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Σεπτέμβριο του 2018. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 35 000 στην ΕΕ28 και αυξήθηκε κατά 2 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,793 εκ. στην ΕΕ28 και κατά 1,309 εκ. στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2018 καταγράφηκαν στην Τσεχία (2,3%), τη Γερμανία και την Πολωνία (και τα 3,4%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (19,0% τον Ιούλιο του 2018) και στην Ισπανία (14,9%). Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 27 κράτη μέλη και παρέμεινε σταθερό στην Εσθονία.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (από 10,2% σε 7,4%), στην Κροατία (από 10,5% σε 8,2%), στην Ελλάδα (από 20,9% σε 19,0% μεταξύ Ιουλίου 2017 και Ιουλίου 2018) ) και στην Ισπανία (από 16,7% σε 14,9%).

Τον Σεπτέμβριο του 2018, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,7%, μειωμένο από 3,9% τον Αύγουστο του 2018 και από 4,2% το Σεπτέμβριο του 2017.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, 3,333 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,403 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 385.000 στην ΕΕ28 και κατά 212.000 στη ζώνη του ευρώ. Το Σεπτέμβριο του 2018, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,9% στην ΕΕ28 και το 16,8% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 16,5% και 18,3% αντίστοιχα το Σεπτέμβριο του 2017. Το Σεπτέμβριο του 2018, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχία και τη Γερμανία (6,3%), καθώς και στις Κάτω Χώρες (7,5%), ενώ τα υψηλότερα ήταν στην Ελλάδα (37,9% τον Ιούλιο του 2018), στην Ισπανία (34,3%) και στην Ιταλία (31,6%).

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ