Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7% στην Κύπρο

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7% στην Κύπρο

Το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ (EA19), κατά 0,3% στην ΕΕ28 και κατά 0,7% στην Κύπρο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με σημερινή προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2018, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,5% στην ΕΕ28 και κατά 0,8% στην Κύπρο.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7% στη ζώνη του ευρώ, κατά 1,9% στην ΕΕ28 και κατά 3,6% στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2018, μετά + 2,2%, + 2,1% 4,0% αντίστοιχα κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από + 1,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2018). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,0% (μετά από + 2,9% το προηγούμενο τρίμηνο).

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,2% τόσο στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) όσο και στην ΕΕ28 κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,2% στην ΕΕ28 το τρίτο τρίμηνο του 2018 (μετά + 1,5% και + 1,4% αντίστοιχα το δεύτερο τρίμηνο του 2018).

Τέλος, σύμφωνα με την Eurostat, το Σεπτέμβριο του 2018 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018, η εποχικά διορθωμένη βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,2% στην ΕΕ28. Τον Αύγουστο του 2018, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,8% στην ΕΕ28. Τον Σεπτέμβριο του 2018, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ28.

Η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 0,4% και 3,2% σε μηνιαία βάση και ετήσια βάση αντίστοιχα για τον Αύγουστο του 2018 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).