Στο 1,9% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο

Στο 1,9% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ ήταν 2,2% τον Οκτώβριο του 2018, από 2,1% το Σεπτέμβριο του 2018.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,4%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επίσης 2,2% τον Οκτώβριο του 2018, από 2,1% το Σεπτέμβριο του 2018. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,7%. Στην Κύπρο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 1,9% τον Οκτώβριο του 2018, από 1,7% το Σεπτέμβριο του 2018 και 0,4% τον Οκτώβριο του 2017.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (0,7%), στην Πορτογαλία (0,8%) και στην Ιρλανδία (1,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (4,5%), στη Ρουμανία (4,2%) και στην Ουγγαρία (3,9%). Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2018, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε οκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα. Τον Οκτώβριο του 2018, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από την ενέργεια (+1,02 π.μ.), ακολουθούμενη από υπηρεσίες (+0,65 π.μ.), τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+ ​​0,42 π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,11 π.μ.).

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ