Μειώθηκε το πρώτο 8μηνο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Μειώθηκε το πρώτο 8μηνο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Μείωση κατά €314 εκ. κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, σε ετήσια βάση, λόγω αύξησης των εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.649,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 σε σύγκριση με €2.963,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 ήταν €5.923,7 εκ. σε σύγκριση με €5.025,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την ίδια περίοδο ήταν €3.273,9 εκ. σε σύγκριση με €2.061,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τους πρώτους οκτώ μήνες ήταν €1.103,1 εκ. σε σύγκριση με €814,9 εκ. την ίδια περίοδο του 2017.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2018 ήταν €1.025,0 εκ. σε σύγκριση με €725,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2018 ήταν €71,2 εκ. σε σύγκριση με €76,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ