Πόσους φόρους πληρώνουμε σε ρεύμα (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Πόσους φόρους πληρώνουμε σε ρεύμα (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Του Αντρέα Πολυκάρπου

 

Αύξηση παρουσίασαν μέσα σε 3 χρόνια οι μέσες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας την ώρα που το ποσοστό των φόρων και των εισφορών στη συνολική λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές φαίνεται να επηρεάζει την τελική τιμή αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό.

Οι φόροι και οι εισφορές αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος που χρεώθηκαν σε νοικοκυριά στην ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Το σχετικό ποσό της φορολογικής εισφοράς στο πρώτο εξάμηνο του 2018 στην ΕΕ ήταν το μικρότερο στη Μάλτα (4,7%), όπου υπάρχει χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ ενώ κανένας άλλος φόρος δεν χρεώνεται στους καταναλωτές του νοικοκυριού.

Οι υψηλότεροι φόροι εισπράχθηκαν στη Δανία, όπου το 67,7% της τελικής τιμής συνίστατο σε φόρους και εισφορές. Στη χώρα μας το ποσοστό των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα φαίνεται να ξεπερνά το 20%.

Στην Κύπρο, συγκεκριμένα, η μέση τιμή είναι 18,93 ευρώ ανά 100 kWh για το ρεύμα εκ τον οποίων το καθαρό ποσό για το ρεύμα είναι 14,45 ευρώ, 1,61 ευρώ είναι ΦΠΑ και 2,87 ευρώ άλλοι φόροι και τέλη.

ενεργεια 3                                                                            

ενεργεια 5

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν σταθερές σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 20 ευρώ ανά 100 kWh. 

Για τους οικιακούς καταναλωτές, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν οι υψηλότερες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στη Δανία (0,3126 ευρώ ανά kWh), τη Γερμανία (0,295 ευρώ ανά kWh) και το Βέλγιο (0,2733 ευρώ ανά kWh). . Οι χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν στη Βουλγαρία (0,0979 ευρώ ανά kWh), τη Λιθουανία (0,1097 ευρώ ανά kWh) και την Ουγγαρία (0,1123 ευρώ ανά kWh).

Η Κύπρος παρουσίασε μικρή αύξηση κάτω από 5%. Σημαντική όμως αύξηση υπήρξε μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2016 και του 2017.

ενεργεια 1

ενεργεια 2

ενεργεια 4