Αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας και κίνητρα για απόσυρση οχημάτων

Αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας και κίνητρα για απόσυρση οχημάτων

Τι αλλάζει στα τέλη κυκλοφορίας

Κατάργηση του φόρου κατανάλωσης για όλα τα μηχανοκίνητα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία.

Επίσης, το Υπουργικό ενέκρινε την αναθεώρηση του τρόπου καθορισμού των τελών κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιήσεις στα Νομοσχέδια: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» και «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018». 

Ειδικότερα οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού, μεταξύ άλλων, προβλέπουν τα ακόλουθα:

• Αύξηση του τέλους κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Μ1 με ψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
• Αύξηση του τέλους κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1, ανάλογα με την ηλικία του οχήματος που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία.
• Παροχή κινήτρων για απόσυρση οχήματος μεγάλης ηλικίας.

Η απόφαση του Υπουργικού εντάσσεται στην υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που αφορούν τους ρύπους.