Οι πρόνοιες του κράτους για τους τυφλούς

Οι πρόνοιες του κράτους για τους τυφλούς

Πως ενισχύει το κράτος τους συνανθρώπους μας με οπτική αναπηρία

Του Αντρέα Πολυκάρπου

2.052 άτομα λάμβαναν χορηγία Τυφλών με οπτική οξύτητα μικρότερη του 1/10 στα δύο μάτια ακόμα και με βοηθητικά μέσα, τον Οκτώβριο 2018 σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτά 88 ήταν κάτω των 18 ετών και 1.964 άνω των 18 ετών. 

Ποιες οι παροχές

Επί του ζητήματος αυτού, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης προσφέρει συγκεκριμένες παροχές και υπηρεσίες προς τα άτομα με οπτική αναπηρία:

  • Χορηγία Τυφλών ύψους €318 μηνιαίως
  • Επίδομα Διακίνησης ύψους €102 μηνιαίως σε τυφλούς εργαζόμενους ή φοιτητές
  • Οικονομική Βοήθεια για την Αγορά Αυτοκινήτου ύψους €3.500
  • Οικονομική Βοήθεια για την Αγορά Τεχνικών Μέσων και Βοηθημάτων όπως Τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ειδικά λογισμικά προγράμματα επικοινωνίας για τυφλούς, προγράμματα μεγέθυνσης γραφής, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετς, μηχανές φωνητικής ανάγνωσης, μηχανές γραφής Braille, ειδικά ρολόγια κ.ά. ύψους €25 έως €3.570
  • Δελτίο Στάθμευσης (Blue Badge)
  • Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας
  • Κοινωνικό Συνοδό μέσω της Επιχορήγησης της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για τη λειτουργία πέντε προγραμμάτων σε όλες τις πόλεις για τα μέλη της
  • Επιχορήγηση Μικρών Μονάδων Αυτοεργοδότησης μέχρι €8.500
  • Πιστοποίηση αναπηρίας για σκοπούς διορισμού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμο.

Πολύ σημαντική διευκρίνηση είναι και το γεγονός ότι οι τυφλοί φοιτητές που φοιτούν είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολλέγια, δικαιούνται κατά τον χρόνο της φοίτησής τους επίδομα διακίνησης ύψους €102 μηνιαίως.