Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα μητρότητας/πατρότητας- Ποιες αιτήσεις εξετάζονται

Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα μητρότητας/πατρότητας- Ποιες αιτήσεις εξετάζονται

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις- Πως γίνεται η εξέταση των αιτήσεων μητρότητας

Του Αντρέα Πολυκάρπου

Το επίδομα πατρότητας καθώς και το επίδομα μητρότητας αφορούν σε μεγάλο βαθμό σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Κύπρου και έχουν τεθεί δεκάδες φορές στο μικροσκόπιο σχετικά με τον τρόπο καταβολής τους αλλά και με τα κριτήρια με τα οποία χορηγούνται.

Αξίζει να αναφερθεί ότι  σύμφωνα με το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα επιδόματα μητρότητας και πατρότητας χορηγούνται στους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατηγορίας, εφόσον πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προνοούνται στην περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία.

Ανάλογα με τις εισφορές

Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι τα εν λόγω επιδόματα χορηγούνται σε ύψος ανάλογο με την εισφορά έκαστου/-ης ασφαλισμένου/-ης με αποτέλεσμα να μην τίθεται θέμα κατηγοριοποίησης των δικαιούχων, ούτε με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια, αλλά ούτε και με βάση την επαγγελματική τους κατηγορία.

Ποιες είναι οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις

Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας και πατρότητας είναι όπως η ασφαλισμένη/ο ασφαλισμένος:

  • έχει πραγματική βασική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0.50 της ασφαλιστικής μονάδας και έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής της/του, και
  • έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0.39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Πως γίνεται η εξέταση των αιτήσεων μητρότητας

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση του επιδόματος μητρότητας πραγματοποιείται μία πρώτη εξέταση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι αιτήτριες πληρώνονται αρχικά για τις τρεις πρώτες βδομάδες.  Παράλληλα, τους ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον τοκετό που πραγματοποίησαν.  Αφού υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία, η δεύτερη εξέταση πραγματοποιείται σε διάστημα περίπου τριών εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής των πρόσθετων πληροφοριών. 

Ποιες αιτήσεις εξετάζονται αυτήν την περίοδο

Στο παρόν στάδιο εξετάζονται και για τα δύο επιδόματα οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο 2018 ενώ τη δεδομένη χρονική στιγμή γίνονται πληρωμές δικαιούχων για επίδομα μητρότητας, οι οποίες προσκόμισαν τα απαραίτητα πρόσθετα υποστηρικτικά έγγραφα τον Νοέμβριο 2018.»