Ο λόγος τώρα στη Βουλή για τέλη κυκλοφορίας και φόρο στα καύσιμα

Ο λόγος τώρα στη Βουλή για τέλη κυκλοφορίας και φόρο στα καύσιμα

Επ. Οικονομικών και Επ. Μεταφορών θα εξετάσουν τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν

Με δύο νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή την Παρασκευή, η Κυβέρνηση προτείνει στο νομοθετικό σώμα να υπερψηφίσει την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στα οχήματα και την αύξηση των τελών κυκλοφορίας, με βάση τις εκπομπές ρύπων και τον κυβισμό των οχημάτων. Επίσης, προτείνει πενταετή ατέλεια κυκλοφορίας για απόσυρση.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα δύο νομοσχέδια, τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών αναφέρουν ότι η κατάργηση του Φόρου Κατανάλωσης γίνεται για να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που προκαλεί στην αγορά του αυτοκινήτου. Ειδικότερα, η ύπαρξη του φόρου κατανάλωσης, δημιουργεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στα καινούργια οχήματα και άρα αυξάνει την αρχική τιμή αγοράς τους, ενώ για τα μεταχειρισμένα οχήματα ο φόρος είναι λιγότερος, αφού μειώνεται ανάλογα (κυρίως) με την ηλικία του οχήματος και σχεδόν εξαλείφεται όταν το όχημα είναι πολύ μεγάλης ηλικίας. Ο τρόπος δηλαδή που ο φόρος εφαρμόζεται, οδηγεί σε αργή ανανέωση του στόλου, με αρνητικές συνέπειες τόσο για τις εκπομπές όσο και για θέματα οδικής ασφάλειας, αφού τα νεότερα οχήματα διαθέτουν τα πιο σύγχρονα συστήματα παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας.

Στην έκθεση προστίθεται ότι η κατάργηση γίνεται, επίσης, και για σκοπούς απλοποίησης του φορολογικού συστήματος οχημάτων και μείωσης των διαδικασιών και διοικητικού κόστους για την εγγραφή οχημάτων.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι από το μέτρο αυτό θα υπάρξει απώλεια εσόδων, η οποία όμως θα αντισταθμίζεται σταδιακά από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που θα εγγράφονται για πρώτη φορά.

Σε ό,τι αφορά τα νέα τέλη κυκλοφορίας, η Κυβέρνηση προτείνει όπως εισαχθούν νέα τέλη Κυκλοφορίας (ΤΚ) για οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 που θα εγγράφονται για πρώτη φορά, που θα βασίζονται για τα οχήματα κατηγορίας Μ1, στις εκπομπές CO2 (υφιστάμενη παράμετρος), με αυξημένη χρέωση για οχήματα με ψηλές και πολύ ψηλές εκπομπές CO2, για τα οχήματα κατηγορίας Ν1, στον κυβισμό της μηχανής του οχήματος (υφιστάμενη παράμετρος χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση), και για τα οχήματα και των δύο κατηγοριών, επιπρόσθετα, στις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (νέα παράμετρος – π.χ. οξείδια του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ.), μέσω διαφοροποίησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων που θα εγγράφονται για πρώτη φορά, ανάλογα με την ηλικία τους κατά την ημερομηνία εγγραφής τους.

Η νέα αυτή επιπρόσθετη παράμετρος επιλέγηκε ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αντιρρυπαντική τεχνολογία που χρησιμοποιείτο κατά την περίοδο κατασκευής του οχήματος, άρα θα εφαρμόζεται, ως επιπρόσθετο τέλος, σε μεταχειρισμένα οχήματα που εγγράφονται για πρώτη φορά.

Με τα νομοσχέδια εισάγεται κίνητρο για απόσυρση, με μέτρο αυτό προνοεί μηδενικό Τέλος Εγγραφής (€150) και μηδενικό Τέλος Κυκλοφορίας για συγκεκριμένη περίοδο (5 έτη), εφόσον αποσυρθεί όχημα κατηγορίας Μ1 ή Ν1 μεγάλης ηλικίας (15 ετών και άνω) και εγγραφεί μη ενεργοβόρο και νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καινούργιο όχημα κατηγορίας Μ1.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα αναφέρεται ότι τα οχήματα που έχουν ήδη εγγραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν επηρεάζονται από τη διαφοροποίηση της παραμέτρου υπολογισμού του τέλους κυκλοφορίας.

Τα δύο νομοσχέδια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 5.12.2018.

Σε ποιά Επιτροπή θα συζητηθούν

Κατά την κατάθεση των νομοσχεδίων στην Ολομέλεια της Βουλής διεξήχθη συζήτηση μεταξύ των Προέδρων και μελών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Μεταφορών που διεκδικούσαν τη συζήτηση των νομοσχεδίων από τις Επιτροπές τους.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου επέμενε όπως τα νομοσχέδια συζητηθούν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών Γιώργος Προκοπίου ζήτησε όπως τουλάχιστον το νομοσχέδιο που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας συζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών ή τα δύο νομοσχέδια να συζητηθούν σε κοινές συνεδρίες των δύο Επιτροπών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης διαφώνησε με τις κοινές συνεδρίες και έδωσε οδηγίες όπως το νομοσχέδιο για τους φόρους κατανάλωσης κατατεθεί στην Επιτροπή Οικονομικών και για τα τέλη κυκλοφορίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών.

Διευκρίνισε πως παραμένει προς διαβούλευση η συζήτησή τους σε κοινές συνεδρίες.

Η συζήτηση των δύο νομοσχεδίων αναμένεται να αρχίσει τον Ιανουάριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ