ΕΡΕΥΝΑ: Αυξάνονται τα ακίνητα: Διαβατήριο και σπίτι

ΕΡΕΥΝΑ: Αυξάνονται τα ακίνητα: Διαβατήριο και σπίτι

Περισσότερα από τα μισά σπίτια αγοράζονται από ξένους - Ποια η αγαπημένη τους πόλη - Τι γίνεται με την αγορά των σπιτιών πολυτελείας

Του Αντρέα Πολυκάρπου

Τεράστιες δυνατότητες φαίνεται πως εξακολουθεί να έχει η αγορά ακινήτων στη χώρα μας αφού η αύξηση της δραστηριότητας σ' αυτόν τον τομέα συνεχίστηκε ανοδικά με  παρόμοιο ρυθμό όπως του 2017 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ο αριθμός των συμβάσεων πώλησης κατά τη διάρκεια πρώτου εξαμήνου 2018 έφτασε τις 4.470 σε σύγκριση με 3.610 το Α 'εξάμηνο του 2017, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 24%.

Στη Λεμεσό φαίνεται να χτυπάει η καρδιά του τομέα πώλησης ακινήτων αφού σύμφωνα με την έκθεση της PWC το πρώτο εξάμηνο του 2018  οι πωλήσεις στις εν λόγω πόλεις έφτασαν το 37%. Ακολουθείται από την Πάφο (23%), ενώ η  Λευκωσία, η οποία είναι μια αγορά που είναι κυρίως ελκυστική για τον τοπικό πληθυσμό, αποτελούσε το 18% των συνολικών συναλλαγών. Οι περιφέρειες της Λάρνακας και της Αμμοχώστου είχαν το 15% και το 7% του μεριδίου αγοράς αντίστοιχα.

Παρόμοια με το 2017, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Αμμόχωστος παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στις συμβάσεις πώλησης που κατατέθηκαν (72% σε ετήσια βάση). Η Λευκωσία ακολούθησε αύξηση 34%, ενώ η Λεμεσός σημείωσε αύξηση 24%.

Παράλληλα,  διψήφιοι ρυθμοί αύξησης για τις συμβάσεις πώλησης καταγράφηκαν και στις πέντε περιοχές της Κύπρου.

οικοδομες 2                                                                                                     

Μερίδιο αλλοδαπών

Πολύ ψηλό είναι το μερίδιο των αγορών από ξένους επενδυτές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, όπου συνολικά 2.187 ακίνητα στην Κύπρο αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς. Το μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που υποβλήθηκαν από αλλοδαπούς αγοραστές ήταν στην Πάφο (39%), ακολουθούμενη από τη Λεμεσό (31%). Οι δύο συνοικίες αποτελούν το 70% των ξένων συναλλαγών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι περίπου το 70% των ακινήτων που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς αφορούν αγοραστές εκτός ΕΕ. Μόνο στην περιφέρεια της Λεμεσού το 82% των ξένων συναλλαγών αφορά αγοραστές εκτός ΕΕ. Το αντίστοιχο μερίδιο των εξαγορών κατοίκων μη κατοίκων της ΕΕ στην Πάφο και τη Λάρνακα ανήλθε σε 61% και 81% αντίστοιχα.

οικοδομες 3

Η ζήτηση για κατοικίες υψηλής ποιότητας

Από το 2014 μετά τις αναθεωρήσεις του καθεστώτος πολιτογράφησης των επενδυτών στην Κύπρο, η ζήτηση για αυτό το είδος ακινήτων αυξάνεται συνεχώς. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο συνολικός αριθμός των κατοικιών υψηλού επιπέδου εκτιμήθηκε σε 131, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017

οικοδομες 4

Κατανομή των συναλλαγών κατοικιών υψηλού επιπέδου ανά περιφέρεια

Η Λεμεσός εξακολουθεί να είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο μερίδιο στις συναλλαγές κατοικιών υψηλού επιπέδου (63% των συνολικών συναλλαγών του Α 'εξαμήνου του 2018), ακολουθούμενη από την Πάφο (29%). Οι δύο περιφέρειες μαζί αποτελούν το 92% αυτού του τμήματος της αγοράς.

Οι κατοικίες υψηλού επιπέδου στην Αμμόχωστο και τη Λάρνακα αντιπροσώπευαν το 8% του συνόλου (11 συναλλαγές), ενώ στη Λευκωσία δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου καμία οικιακή συναλλαγή άνω των € 1,5 εκ.

Την ίδια στιγμή, το 80% των συναλλαγών οικιστικών ακινήτων υψηλού επιπέδου στη Λεμεσό αφορούσε διαμερίσματα, ενώ το υπόλοιπο 20% αφορούσε βίλες. Όσον αφορά στην Πάφο, οι συναλλαγές κατοικιών σχεδόν εξ ολοκλήρου υψηλού επιπέδου που καταγράφηκαν το α 'εξάμηνο του 2018 αφορούσαν τις βίλες.

Οι περισσότερες από τις συναλλαγές σε αυτήν την κατηγορία σε ολόκληρη την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν στα € 2 εκατ.- € 3 εκατ.

οικοδομες 5

Τιμές Ακινήτων Γραφείων

Η συμπεριφορά των τιμών των εμπορικών ακινήτων στην Κύπρο καλύπτεται από το δείκτη RICS. Τα εμπορικά ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιότητες λιανικής και χώρο γραφείου .

Και οι δύο δείκτες τιμών εμπορικών ακινήτων ακολούθησαν μιαν απότομη πτωτική τάση κατά την περίοδο 2010 έως τα μέσα του 2016 με τις τιμές να παρουσιάζουν συνολικά πτώση 53% για τις λιανικές ιδιότητες και 37% για τα γραφεία. Το 2016, οι τιμές παρουσίασαν σημάδια σταθεροποίησης μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους και οριακή ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάμηνο. Κατά το 2017, η ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων και των γραφείων συνεχίστηκε με τους δείκτες να φτάνουν στο υψηλότερο σημείο τους από το 2013.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2018, οι τιμές των γραφείων παρουσίασαν ετήσια αύξηση 12%, αντανακλώντας κυρίως την αυξανόμενη ζήτηση για το γραφείο. Από την άλλη πλευρά, οι λιανικές ιδιότητες σημείωσαν μέτρια ετήσια αύξηση 2%, υποδεικνύοντας τις προκλήσεις του τομέα.

Οικοδομικές άδειες

Κατά το α 'εξάμηνο του 2018, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 8%, ενώ η αξία των νέων οικοδομικών αδειών παρουσίασε ετήσια αύξηση 20% σε σύγκριση με το α' εξάμηνο του 2017.

Σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα έτη, οι νέες εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων που προγραμματίζονται εξακολουθούν να είναι κατά μέσο όρο υψηλότερης αξίας.

οικοδομες 6

Κατανομή των οικοδομικών αδειών ανά περιοχή

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, η περιοχή της Λευκωσίας εξακολουθεί να κατέχει το υψηλότερο ποσοστό αδειών στην αγορά (39%), ακολουθούμενη από την επαρχία Λεμεσού (29%). Το μερίδιο της Λευκωσίας φαίνεται να έχει αυξηθεί περαιτέρω σε σύγκριση με το 2017, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της στέγασης σπουδαστών.

Όσον αφορά τους τύπους ακινήτων που έχουν λάβει άδεια ανάπτυξης για το Α 'εξάμηνο του 2018, οι κατοικίες αποτελούν την πλειοψηφία των αδειών (81% της συνολικής έκτασης). Το μερίδιο των αδειών που σχετίζονται με εμπορικές ιδιοκτησίες φαίνεται να έχει μειωθεί από το 2017 (H1 2018: 18% Vs 2017: 24%).

οικοδομες 7