Πρώτη η Κύπρος στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κονδύλια - Αλλά πού πάνε τα εκατομμύρια;

Πρώτη η Κύπρος στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κονδύλια - Αλλά πού πάνε τα εκατομμύρια;

Πόσα είναι τα κονδύλια που δίνει η Κυπριακή Δημοκρατία για έρευνα και πόσα απορροφήθηκαν από την Ε.Ε.

Του Αντρέα Πολυκάρπου 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έκτη για όλα τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Την ίδια στιγμή καλό θα ήταν να δούμε πόσα λεφτά δαπανεί το κυπριακό κράτος από το δικό του βαλάντιο αναφορικά με την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στα κυπριακά ταμεία εισήλθαν 138 εκ. ευρώ από τα κονδύλια της Ε.Ε. ενώ από το ταμείο του κράτους ξεπέρασαν τα 98 εκ. ευρώ.

Ευρωπαϊκή πρωτιά                                                               

Η Κύπρος φαίνεται να ολοκλήρωσε μεγάλο αριθμό έργων αξιοποιώντας πλήρως τα αναπτυξιακά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πετυχαίνοντας όχι μόνο την πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλιών, αλλά, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόρθωσε να κατατάσσεται μεταξύ των κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 (Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή, ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 και Βασική Επισιτιστική και Υλική Βοήθεια) υποβλήθηκαν αιτήσεις πληρωμών ύψους περίπου 138 εκ ευρώ υπερβαίνοντας τον στόχο για απορρόφηση (127 εκ ευρώ) κατά περίπου 11 εκ. ευρώ.

Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις στοχεύουν, μεταξύ άλλων, σε έργα υποδομών για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Έρευνα και Καινοτομία, Περιβάλλον, Μεταφορές, δράσεις που αποσκοπούν στη αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής καθώς και μέτρα για προώθηση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

ΚΟΝΔΥΛΙΑ 1

ΚΟΝΔΥΛΙΑ 2

Κονδύλια για την έρευνα και στην Κυπριακή Δημοκρατία

Αυξημένα είναι τα ποσά που δαπάνησε  η Κυπριακή Δημοκρατία αναφορικά με την έρευνα και την ανάπτυξη απορροφώντας μεγάλο αριθμό ερευνητών πανεπιστημιακού αλλά και προπτυχιακού επιπέδου.

Το 2016 το ποσό έφτασε στα 98,8 εκατομμύρια.

Τομείς δαπανών

Το 2016 την πλειοψηφία των δαπανών κατείχε η ερευνητική δραστηριότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου τα ποσά έφτασαν τα 39,3 εκατομμύρια.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι δαπάνες για τις επιχειρήσεις με το ποσό να ανέρχεται στα 36,5 εκατομμύρια, στην τρίτη θέση οι δαπάνες για το Δημόσιο που φτάνουν τα 10,4 εκατομμύρια και στην τελευταία θέση οι δαπάνες για τον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα όπου το ποσό έφτασε τα 12,4 εκατομμύρια.

Στο τέλος οι ανθρωπιστικές σπουδές

Αναφορικά με τους επιστημονικούς τομείς που δαπανήθηκαν τα ποσά, το 2016 παρατηρήθηκε ανομοιογένεια στην κατανομή των δαπανών αφού οι θετικές επιστήμες κατέχουν και πάλι τη μερίδα του λέοντος.

Αναλυτικά

  • Θετικές επιστήμες: 37,707 εκ. ευρώ
  • Επιστήμες μηχανικού: 30,120 εκ. ευρώ
  • Ιατρικές επιστήμες: 5,790 εκ. ευρώ
  • Αγροτικές επιστήμες: 5,701 εκ. ευρώ
  • Κοινωνικές επιστήμες: 13, 298 εκ. ευρώ
  • Ανθρωπιστικές επιστήμες: 6,199 εκ. ευρώ

Πηγή χρηματοδότησης

Τα μεγαλύτερα ποσά δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα δημόσια πανεπιστήμια ενώ τα μικρότερα ποσά δίνονται από τα Μη Κερδοσκοπικά ιδρύματα και από το εξωτερικό.