Δεν ξοδεύουν για τον πολιτισμό οι Κύπριοι

Δεν ξοδεύουν για τον πολιτισμό οι Κύπριοι

Ελλάδα και Κύπρος στις τελευταίες θέσεις

Του Αντρέα Πολυκάρπου 

Στα χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται οι Κύπριοι αναφορικά με τα λεφτά που δίνουν για να παρακολουθήσουν πολιτιστικά θεάματα.  

Το 2017, τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δαπάνησαν το 8,5% της συνολικής καταναλωτικής τους δαπάνης για "αναψυχή και πολιτισμό". Αυτό αντιπροσωπεύει συνολική δαπάνη άνω των 710 δισ. Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 4,6% του ΑΕΠ της ΕΕ ή στα 1400 ευρώ ανά κάτοικο της ΕΕ.

Η Δανία και η Σουηδία φαίνεται να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών των νοικοκυριών για αναψυχή και πολιτισμό, ενώ η Ελλάδα ξοδεύει το λιγότερο ακολουθούμενη από την Κύπρο.

Στην ΕΕ, το 2017, το μερίδιο των δαπανών των νοικοκυριών που αφιερώθηκαν στην «αναψυχή και τον πολιτισμό» ήταν το μεγαλύτερο στη Δανία (11,5%) και στη Σουηδία (11,0%) έναντι της Φινλανδίας (10,5%), της Σλοβακίας (10,4% %) και της Αυστρίας (10,0%). Στο αντίθετο μέρος της κλίμακας, η Ελλάδα (4,6%) δαπάνησε το χαμηλότερο μερίδιο των δαπανών των νοικοκυριών για "αναψυχή και πολιτισμό", ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (5,8%), την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο (5,9% %) και την Κύπρο 6%.

COICOP recreation and culture