Συλλούρης: Πλέγμα νομοθεσιών από την ΚΔ για την ασφάλεια των ασθενών

Συλλούρης: Πλέγμα νομοθεσιών από την ΚΔ για την ασφάλεια των ασθενών

Η ασφάλεια των ασθενών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κατοχυρώσει ένα πλέγμα νομοθεσιών που ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, σε χαιρετισμό σε Συνέδριο με θέμα «Ασφάλεια Ασθενών». Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο της Βουλής προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο χαιρετισμό, όπως μεταδίδεται από το ΓΤΠ. ο κ. Συλλούρης ανέφερε πως το 2005 ψηφίστηκε νομοθεσία σχετικά με την κατοχύρωση και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων το δικαίωμα σε καλής ποιότητας φροντίδα και θεραπεία, σε αξιοπρεπή μεταχείριση και απαγόρευση δυσμενούς διάκρισης, το δικαίωμα πληροφόρησης, καθώς και την ύπαρξη σε κάθε κρατικό νοσοκομείο Λειτουργού Δικαιωμάτων των Ασθενών, ο οποίος να είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε ασθενείς και να χειρίζεται παράπονα.

Διαβάστε επίσης: Όχι και από την Παθολογοανατομική Εταιρεία στο ΓεΣΥ

Τόνισε πως η ασφάλεια των ασθενών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση κα για το λόγο αυτό τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δεύτερη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης του 2009, σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της καταπολέμησης που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Εξάλλου το 2013 ψηφίστηκε νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, θεσπίζοντας νομικό πλαίσιο και μηχανισμούς. Αναφερόμενος στην Κύπρο είπε πως με νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2016, κατοχυρώθηκε η υποχρέωση των κρατικών και άλλων υπηρεσιών για διαβούλευση με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, πριν από τη λήψη απόφασης που αφορά ομάδες ασθενών.

Διαβάστε όλες τις ειδλησεις της ημέρας

"Κοντά σε αυτά, η νομοθεσία περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), όπως τροποποιήθηκε από το 2001 μέχρι και σήμερα, περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με διορισμό Επιτρόπου εποπτείας και εξέτασης παραπόνων, σύσταση ιατροσυμβουλίων, καθώς και σύσταση Επιτροπής Ελέγχου για τη διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σχετικά με περιστατικά, όπου δεν επεδείχθη εύλογη επιδεξιότητα και προσοχή από παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας", ανέφερε.

Ο κ. Συλλούρης είπε πως η υγεία αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες της πολιτείας μας, ο οποίος χρήζει συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης, με τη συμβολή όλων των αρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων και πρόσθεσε πως δια του θεσμικού της ρόλου, η Βουλή των Αντιπροσώπων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα, κατέληξε, η καθ’ ύλην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελετά και επεξεργάζεται σχέδια νόμων και εξετάζει αυτεπάγγελτα θέματα, αναφορικά με την προστασία των ασθενών και την προάσπιση της ασφάλειάς τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ