ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κανονικά προχωρά η έκδοση Κεφαλαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κανονικά προχωρά η έκδοση Κεφαλαίου

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας

Tην αύξηση κατά 150 εκατομμύρια ευρώ του μετοχικού της κεφαλαίου τροχιοδρομεί η Ελληνική Τράπεζα μετά την έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση σχετικού ενημερωτικού δελτίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η έκδοση του κεφαλαίου θα γίνει με δυο τρόπους:
‘Εκδοση δικαιωμάτων προτίμησης για άντληση μέχρι €100.031.254,40

 

Ιδιωτική τοποθέτηση ύψους €50.000.000,40 και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των δικαιωμάτων προτίμησης που θα εκδοθούν μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης και των νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την εταιρεία ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και την ιδιωτική τοποθέτηση.


Με βάση τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί:
Tα έσοδα που αναμένεται να αντληθούν από την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης ανέρχονται μέχρι €100.031.254,40 (με την προϋπόθεση ότι θα ασκηθούν όλα τα δικαιώματα προτίμησης).Τα μεικτά έσοδα που αναμένεται να αντληθούν από την ιδιωτική τοποθέτηση ανέρχονται σε €50.0000.000,40.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία αρχείου, 4 Φεβρουαρίου 2019, δωρεάν σε αναλογία ενός δικαιώματος προτίμησης προς μία υφιστάμενη συνήθη μετοχή.


Δικαιώματα Προτίμησης θα παραχωρηθούν σε μετόχους οι οποίοι θα αγοράσουν μετοχές μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της 31 Ιανουαρίου 2019.

Διαβάστε ΕΔΩ τις ειδήσεις της ημέρας.


Από την 1η Φεβρουαρίου 2019, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των δικαιωμάτων προτίμησης (ex-rights date).

Επιστολές παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης στους εγγεγραμμένους μετόχους θα αποσταλούν την 8η Φεβρουαρίου 2019.

Διαβάστε επίσης: Εργάζονται αλλά κινδυνεύουν από τη φτώχεια οι νέοι στην Κύπρο
.

Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ΧΑΚ θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, ενώ η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης θα είναι η 28 Φεβρουαρίου 2019.


Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου 2019. Η τελευταία ημερομηνία άσκησης θα είναι η 7 Μαρτίου 2019.


Σημειώνεται πως, η άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από μετόχους σε εξαιρούμενες χώρες δεν επιτρέπεται, εκτός όπου αυτό πιθανόν να επιτρέπεται από εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

.