Αμφισβήτηση των ποσών επενδύσεων του «Σχεδίου Γιούνκερ» από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Αμφισβήτηση των ποσών επενδύσεων του «Σχεδίου Γιούνκερ» από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Γίνεται λόγος για υπερεκτιμήσεις

"Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (EFSI) ήταν αποτελεσματικό για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για επενδύσεις στην ΕΕ, αλλά τα ποσά των επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν ενδέχεται να έχουν υπερεκτιμηθεί, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία "ορισμένες ενισχύσεις του EFSI απλώς αντικατέστησαν άλλη χρηματοδότηση από την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων".

Οι ελεγκτές του ΕΕΣ ζήτησαν μάλιστα από τα όργανα της ΕΕ την προώθηση της δικαιολογημένης χρήσης των προϊόντων της ΕΤΕπ υψηλότερου κινδύνου στο πλαίσιο του EFSI, την ενθαρρύνση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των δημοσιονομικών εγγυήσεων της ΕΕ, τη βελτίωση της εκτίμησης του κατά πόσον τα δυνητικά έργα EFSI θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, ζητούν καλύτερη εκτίμηση των επενδύσεων που κινητοποιούνται και βελτίωση της γεωγραφικής εξάπλωσης των επενδύσεων που υποστηρίζονται από το EFSI.

Διαβάστε επίσης: Η Κύπρος κέρδισε τη δικαστική διαμάχη για την υπόθεση της FBME

Οι ελεγκτές αμφισβητούν με την έκθεσή τους την αναφερόμενη εκτίμηση των πρόσθετων επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν ύψους 335 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως τα υπολογίζει η Κομισιόν. "Σε μερικές περιπτώσεις, η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία υπερεκτίμησε το βαθμό στον οποίο η στήριξη του EFSI προκάλεσε πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία", αναφέρουν. Επιπλέον, τα αναφερόμενα ποσά δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες πράξεις του EFSI αντικατέστησαν άλλες πράξεις της ΕΤΕπ και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ. Η έλλειψη συγκρίσιμων δεικτών απόδοσης και παρακολούθησης για όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και οι δημοσιονομικές εγγυήσεις μειώνουν τη διαφάνεια και την ικανότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, όπως λένε οι ελεγκτές.

Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η EFSI ήταν αποτελεσματική στην άντληση κεφαλαίων για την υποστήριξη πρόσθετων επενδύσεων εντός της ΕΕ από το 2015 έως τον Ιούλιο του 2018. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι έως τα μέσα Ιουλίου του 2018 η ΕΤΕπ είχε εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 65,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο όγκος των χρηματοδοτήσεων θα ανέλθει σε 61 δισ. ευρώ. Η στήριξη του EFSI επέτρεψε στην ΕΤΕπ να επιτύχει τετραπλασιασμό των χρηματοδοτικών της πράξεων υψηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με το 2014.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Ωστόσο, ορισμένα έργα του EFSI θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από ιδιωτικές και άλλες δημόσιες πηγές ή από την ίδια την ΕΤΕ, παρόλο που με διαφορετικούς όρους. Οι φορείς προώθησης των έργων προτιμούσαν τη χρηματοδότηση από το EFSI, επειδή ήταν είτε φθηνότερη είτε προσέφερε μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ