Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για πώληση ΜΕΔ €34 εκατ στην APS Delta

Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για πώληση ΜΕΔ €34 εκατ στην APS Delta

Τι ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε και επίσημα ότι έχει συμφωνήσει με την APS Delta s.r.o την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και μη εξασφαλισμένων δανείων κυρίως λιανικής τραπεζικής («το Χαρτοφυλάκιο») συμβατικής αξίας €245 εκ και μεικτής λογιστικής αξίας, στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, €34 εκ.

Διαβάστε επίσης: Τράπεζα Κύπρου: Στο σφυρί 78 αυτοκίνητα απο €300 (Φωτογραφίες)
 
«Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της και γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση. Επίσης, συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου σε σημερινή της ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στον ισολογισμό και την κερδοφορία της Τράπεζας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 9.700 δάνεια που βρίσκονται σε μεγάλη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων 8.800 ιδιωτών και 900 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και υπόκειται σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες βάσει της σχετικής νομοθεσίας και κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, αναφέρει η τράπεζα.

 
Πηγή: ΚΥΠΕ