Υπ. Γεωργίας: €930 ανά κάτοικο υπαίθρου η δαπάνη για αναπτυξιακά έργα

Υπ. Γεωργίας: €930 ανά κάτοικο υπαίθρου η δαπάνη για αναπτυξιακά έργα

Το πλάνο για ανάπτυξη της υπαίθρου