Πόσα εισπράττει ο ΚΟΑ από δελτία υγείας, στοίχημα και γήπεδα - Όλος ο προϋπολογισμός

Πόσα εισπράττει ο ΚΟΑ από δελτία υγείας, στοίχημα και γήπεδα - Όλος ο προϋπολογισμός

Πόσα είναι ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ και από πού εισπράττει

Του Αντρέα Πολυκάρπου

Αρκετά είναι τα έσοδα του ΚΟΑ στο φετινό προϋπολογισμό και σημαντικά επίσης είναι και τα ποσά από τα δελτία υγείας που εισπράττει ο οργανισμός.

Η newsbomb σας παρουσιάζει όλα τα έσοδα του οργανισμού του οποίου ο προϋπολογισμός  για το έτος 2019 περιλαμβάνει έσοδα ύψους €40.698.770 και έξοδα ύψους €40.698.770.  Από τα έσοδα, το ποσό των €34.903.600 προέρχεται από Κρατική χορηγία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Κρατική χορηγία €34.903.600

Η Κυβέρνηση για το 2019 επιχορηγεί τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού με ποσό ύψους €34.903.600 (μειωμένη κατά €1.500.000 σε σχέση με το 2018).

Στην χορηγία αυτή περιλαμβάνονται ως πρόσθετη χορηγία:

 • €2.000.000 για τη συντήρηση του Τσιρείου Σταδίου
 • €500.000 για εφαρμογή του Νόμου Πρόληψης και Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς χώρους, κυρίως για βελτίωση των υποδομών των ποδοσφαιρικών γηπέδων.
 • €6.263.600 για την ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό

>>>> Που ταξιδέψαμε οι Κύπριοι το 2018 - Ο τοπ προορισμός και ο τελευταίος στις προτιμήσεις

Έσοδα από ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους €1.018.040

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από τους ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους του Οργανισμού από:

 • δικαιώματα χρήσεως για τη διοργάνωση αθλητικών και κοινωνικοπολιτιστικών εκδηλώσεων,
 • την άδεια χρήσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων,
 • δικαιώματα εκμετάλλευσης διαφημιστικών πινακίδων/διαφημίσεων από τους διάφορους χορηγούς,
 • την εξολοκλήρου παραχώρηση Ιδιόκτητων χώρων σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για μακροχρόνια. (πέραν των πέντε ετών) χρήση. διαχείριση & συντήρηση τους. Η διαδικασία αυτή θα γίνει με σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας του κράτους.

Δικαιώματα Α.Γ.Ο. €1.334.080

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από την καταβολή δικαιωμάτων συμμετοχής:

 • €135.000 από 5,500 παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αθλητισμός και Παιδί (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €30, €20 και €25, €15 για παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών),
 • €130.330 από 5,000 παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αθλητισμός και Προδημοτική Εκπαίδευση (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €30, €20 και €25, €20 για παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών),
 • €280.750 από 6,900 παιδιά που συμμετέχουν στα Εξειδικευμένα Προγράμματα (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €50, €30 και €35, €20 για παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών),
 • €300.000 από 7,800 άνδρες και γυναίκες που συμμετέχουν στα Προγράμματα Ενηλίκων (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €45, €25),
 • €347.000 από 11,500 παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Παιδί και Κολύμπι (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €30 και €20 για παιδιά πενταμελών και πολύτεκνων οικογενειών και €20 για τα παιδιά Ολοήμερων Σχολείων),
 • €33.000 από 3,000 δικαιούχους μειωμένου δικαιώματος συμμετοχής (Κάτοχοι Κοινωνικής Κάρτας, Τρίτο – Τέταρτο παιδί πολύτεκνων οικογενειών, υπάλληλοι ΚΟΑ,) που καταβάλλουν δικαίωμα συμμετοχής, όσο είναι το δικαίωμα που παίρνει ο/η Γυμναστής/στρια. (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €15/τετράμηνο, €10/δίμηνο, €5/μηνα και κολύμβηση παιδιών και ενηλίκων €10/μήνα)
 • €58.000 από 420 παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων τον μήνα Ιούλιο (δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο €160 για ένα παιδί, €260 για δύο παιδιά και €350 για τρία παιδιά της ίδια οικογένειας)
 • Θα καταβληθεί προσπάθεια να ανανεωθεί η Χορηγία από Ο.Π.Α.Π. με ποσό €50.000 περίπου.

Μισθώματα γης  €118.000

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από την υπογραφή υπομίσθωσης κρατικής γης σε διάφορους φορείς.  Η γη αυτή μισθώνεται στον Κ.Ο.Α. από την Κυβέρνηση. 

Αδειοδότηση γυμναστηρίων €25.000

Το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από τα τέλη για εξέταση των αιτήσεων των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής (ΙΣΓ) για κατάταξη στο αντίστοιχο Μητρώο του ΚΟΑ, από τα τέλη έκδοσης άδειας λειτουργίας κάθε Σχολής και από τα ποσά των ποινών των κατηγορητηρίων των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής.

Οι Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής στην Κύπρο αδειοδοτούνται από τον ΚΟΑ.  Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, στην εφαρμογή εκ μέρους των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής της σχετικής Νομοθεσίας, ο ΚΟΑ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου ως προς την αδειοδότηση των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής.

Έσοδα και χορηγίες από τρίτους και διαφημίσεις €350.000

Αναμένεται χορηγία από την Ε.Ε. ύψους €180.000 περίπου για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και €50.000 για υλοποίηση του προγράμματαος GReFORM (προβλεπόμενα έσοδα ΚΟΑ για το 2019).  Παράλληλα γίνεται προσπάθεια αύξησης των χορηγιών με στόχο την μεγιστοποίηση των εσόδων από τρίτους.

Έσοδα από έκδοση Δελτίων υγείας €120.000

Το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (Α.Σ.Υ.Α.) λειτουργεί ανελλιπώς από το 1991 και υπολογίζεται ότι εκδίδονται 10.000 Δελτία Υγείας περίπου το χρόνο.

Όλες οι Ομοσπονδίες που έχουν αθλητική αναγνώριση από τον Κ.Ο.Α. έχουν προνοήσει στα καταστατικά τους, ώστε η έκδοση δελτίων υγείας για κάθε αθλητή να είναι υποχρεωτική. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε φύλλο αγώνος Πρωταθλήματος χωρίς να παρουσιάσει το Δελτίο Υγείας.

Από το 1991 που καθιερώθηκε ο θεσμός των Δελτίων Υγείας, ο Κ.Ο.Α. διενεργούσε την αξιολόγηση και εξέδιδε τα Δελτία Υγείας των αθλητών δωρεάν. Μετά από απόφαση του Δ.Σ ισχύουν χρεώσεις στις  αιτήσεις για έκδοση.

 Έκδοση με επίσπευση  και επανέκδοση των Δελτίων Υγείας (€5, €30, €3 αντίστοιχα).  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός εκδίδει γύρω στα 10.000 Δελτία Υγείας τον χρόνο, ο Οργανισμός αναμένεται να έχει έσοδα τουλάχιστον €120.000 ανά έτος.

Έσοδα από Κ.Α.Ε.Κ. €20.000

Έχει καταρτιστεί νέος τιμοκατάλογος των χρεώσεων των αθλητών των σωματείων και του γενικού πληθυσμού έτσι ώστε οι τιμές να είναι πιο ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται στα νέα οικονομικά δεδομένα, με στόχο την διευκόλυνση χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΕΚ ευρύτερα, τόσο σε αθλητές ανταγωνιστικού αθλητισμού, όσο και σε άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό αναψυχής, αλλά και την αύξηση των εσόδων του.

Η λειτουργία του ΚΑΕΚ δεν αποβλέπει σε κέρδος αλλά να προσφέρει προληπτικό αθλητιατρικό έλεγχο, προς όφελος της δημόσιας υγείας,  ιδιαίτερα όσων αθλούνται και της Αγωνιστικής Απόδοσης των Αθλητών, με βάση την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την εφαρμογή των πορισμάτων της. 

Αντιμισθία  €70.000

Αναμένεται η καταχώρηση της αντιμισθίας  στον Οργανισμό ποσό ύψους €70.000 περίπου.  Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τις απολαβές περιλαμβανομένων υπερωριών  υπαλλήλου του Οργανισμού η οποία υπηρετεί με απόσπαση σε τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων €2.500.000

Με βάση το Νόμο για το στοίχημα, ποσοστό 2% των εσόδων καταβάλλονται στον Αθλητισμό, 1.5% για το ποδόσφαιρο και 0.5% για τα άλλα ομαδικά αθλήματα.  Το ποσό αυτό παραχωρείται στον Κ.Ο.Α. ο οποίος με τη σειρά του το παραχωρεί στους δικαιούχους.